Archive | Tháng Ba 2013

Nguyễn Chân ( Thơ 4 ngữ) : Sững sờ

SỮNG SỜ
Vuốt tóc, xoè tay, dăm sợi cụt,
Soi gương, sùm sụp hai hàng mi.
Thót mình, khuôn mặt ai trong ấy,
Ông ngoại hình như loáng hiện về!
屹 然
搔 頭 張 手 若 干 絲
朝 鏡 垂 低 雙 眼 皮
忽 見 鏡 中 誰 面 現
仿 如 外 祖 閃 形 歸
NGẬT NHIÊN
Tao đầu trưởng thủ nhược can ti
Triêu kính thuỳ đê song nhãn bì
Hốt kiến kính trung thuỳ diện hiện
Phảng như ngoại tổ thiểm hình qui.
STUPÉFACTION
On gratte les cheveux
Quelques uns d’entre eux
Restent dans la main.
Dans ce miroir ce matin
Pendent les paupières
On sursaute en apercevant
Une figure à l’instant
Qui ressemble à son grand-père
ОЦЕПЕНЕНИЕ
Погладив голову, открывая руку
Несколько коротких волос осталось
Перед зеркалом, опускаются века
Вздрогнул : Какое лицо там же явилось
Как бы промельнул на миг дедушка!
NGUYỄN CHÂN 15.06.2005
Advertisements

Đỗ Anh Thơ:Thơ giaỉ nghĩa chữ Thiệu

                 Lấy dao cắt cái lưỡi đi,
             Dẫu rằng còn miệng, sức gì nói to.
                 Bao nhiêu ý tứ hay ho
             Ngọng đều lấp lửng, vòng vo tháng ngày(*).
                                                     Đỗ Anh Thơ
.(*)  Chữ Thiệu ( 劭) có nghĩa là khuyên gắng sức, tốt đẹp, thanh cao. Chiết tự ra gồm đao(刀) là dao, khẩu (  口) là miệng và lực (  ) là sức

Đỗ Anh Thơ : Thơ giải nghĩa chữ Chân

        Thẳng ngay chỉ đứng hai chân,
    Làm sao cho vững những ngần ấy năm?.
     Chân Như là chốn Phật nằm,
    Hư vô một cõi , tối tăm đời đời.
                                          Đỗ Anh Thơ
                                   ( sáng  30/3/2013)
        (*)  Chiết tự chữ  真 ( chân) gồm có  直 ( trực -> ngay thẳng) và chữ bát(八 ).
            真  如 -> chân như : khái niệm trong Phật giáo là nguyên lai tự có sự tinh thành viên mãn

Đỗ Anh Thơ: Thơ giải nghiã chữ Xuân

  Adam cùng chị Eva ,
Phạm vào điều cấm ấy là chữ Xuân.
  Những nhà đạo đức uyên thâm
Ít ai ngờ được : Xuân dâm …hằng ngày!(*)
                            Đỗ Anh Thơ
                       ( tối 28/3/2013 )
     (*) Chữ Xuân (春 ) phần trên có hình tượng đôi trai gái ( hai người ->  ) tay đang ôm nhau làm tình mà chữ nhật(  -> ngày) chính là hai cái sinh thực khí

Đỗ Anh Thơ:Giáo sư Sáo

 

Sáo đang học nói tiếng Người
Thầy đem bóc mỏ, hết đời Sáo ca.
Một mai khi đã về già
Sáo sao làm được chuyên gia cho Người ?
                                     Sáng 28/3/2013
                                       Đỗ Anh Thơ

Nguyễn Xuân Thiệu: Thầy Đồ

 

Con tằm nó nhả ra tơ
Còn như thầy Đồ nhả chữ,nhả văn
Máy ươm đóng chẳng cần tằm
Nếu như mạng đóng mất tăm thầy Đồ
Ra sông Rạch Chiếc ven bờ
Bên lão câu cá,ngẩn ngơ thầy ngồi
Lặng nhìn nước chẩy bèo trôi
Vinh danh một thưở đến thời vô danh
Thuyết Khổng Mạnh rồi sông xanh
Sách hoa lá,cả chuyện tranh đủ rồi
Háo danh phấn đấu một thời
Nay đà thấy hão,cuộc đời buồn tênh
Thuỷ triều lên xuống dập dềnh
Sông Tô, Rạch Chiếc quẩn quanh hết đời
Thời sung mãn đã qua rồi
Tuổi cao,lãng mạn,thầy ngồi…chỉ mơ.
NXT

Nguyễn Chân(thơ 4 ngữ ) : HOA CỬA PHẬT

 

Thấp thoáng, mong manh trước cửa không.
Nguyên lai ai kẻ thấu cho cùng.
Rau dưa quyết dứt duyên trần tục,
Càng ngát hương đưa, rực thắm hồng !
UNE FLEUR DANS LA BONZERIE
À la pagode on l’entrevoit, fragile toute entière.
Quelle était la cause ? Personne ne l’a sue.
Vivant frugalement, déjà elle a conçu
D’en finir exprès avec la vie séculière.
Quoi qu’il en soit, d’une beauté bien plus radieuse
S’exhale une fragrance de plus capiteuse.
佛前花
現藏單薄在空門
此世原來誰透徹
青淡俗緣期望絕
濃香更馥色加殷
NGUYỄN CHÂN 01.04.2006
ЦВЕТОЧКА В ПАГОДЕ
Маячит хрупкая силуэта в пагоде
Какая причина её толкает сюда?
С тех пор как с земными желаниями кончилась
Ярче и более соблазнительной стала.
PHẬT TIỀN HOA
Hiện tàng, đơn bạc tại không môn.
Thử thế nguyên lai thùy thấu triệt ?
Thanh đạm tục duyên kì vọng tuyệt.
Nùng hương cánh phức, sắc gia ân !
NGUYỄN CHÂN 07.09.2012