Nguyễn Chân TMCS ( dịch) : Tống biệt của Tản Đà

 

TỐNG BIỆT
TẢN ĐÀ
Lá đào rơi rắc lối Thiên Thai.
Suối tiễn, oanh đưa luống ngậm ngùi.
Nửa năm tiên cảnh,
Một phút trần ai.
Ước cũ, duyên thừa có thế thôi!
Đá mòn, rêu nhạt,
Nước chảy, huê trôi.
Cái hạc bay lên vút tận trời.
Trời đất từ đây xa cách mãi.
Cửa động,
Đầu non,
Đường lối cũ,
Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi
送 別
傘 沱
桃 花 撒 播 天 台 路
鳥 澗 送 人 客 復 惆
半 年 仙 景
一 刻 塵 攸
舊 約 陳  緣 只 這 吁
石 磨 苔 謝
水 滾 花 浮
隻 鶴 高 飛 空 碧 逝
地 天 從 此 永 懸 殊
谷 口 山 巔
初 路 跡
 千 年 月 影 寂 悠 悠
TỐNG BIỆT
TẢN ĐÀ
Đào hoa tán bá Thiên Thai lộ.
Điểu giản tống nhân, khách phục trù.
Bán niên tiên cảnh. Nhất khắc trần du.
Cựu ước, trần duyên chỉ giá hu.
Thạch ma. Đài tạ
Thuỷ cổn. Hoa phù
Chích hạc cao phi không bích thệ.
Địa thiên tòng thử vĩnh huyền thù.
Cốc khẩu. Sơn điên.
Sơ lộ tích.
Thiên niên nguyệt ảnh tịch du du !
L’ADIEU
TẢN ĐÀ
Les fleurs de pêcher parsèment l’allée des fées
 La source et le loriot reconduisent l’amant
Qui quitte ce site, pleins d’attendrissements.
Au bas-monde un pas, fin au semestre à l’Éden.
Rien ne reste de la chance et d’ancien serment.
Les roches corrodées. Les mousses délavées,
Les eaux s’écoulent, charriant les fleurs tombées.
La grue s’envole à tire-d’aile au firmament.
L’un séparé de l’autre indéfectiblement.
Devant la grotte,
 sur la sente d’autrefois
Longeant le versant, le clair de lune errera
Mille ans rêveusement et silencieusement.
ПРОЩАЙ
ТАН ДА
Листья персика разбрасываются на небесной аллеи.
Ручьё и ивола печально провожают гостей.
Полгода на феерии, минута на землю.
Вот и всё, cтарые желания и отношения!
Скалы разъедаются. Мохи омываются.
Текут воды. Плывут цветы.
Вылетил журавль прямо на бесконечное пространство.
С тех пор разделились навсегда земля и небо.
У устья пещера, На скате холма,
По древним тропикам
Тысячи лет бесцельно бродит лунный свет
NGUYỄN CHÂN 11.09.2011
(13.01.2013 Вольный Перевод)
SEEING OFF
 TAN DA
Falling down from peach trees,
The leaves are scattered over the paths of Fairyland.
The stream and orioles are sorrowfully seeing off.
Half a year in the Fairlyland  has quickly gone by,
The last step from here to the World will soon  be taken.
Our dream, our love end at the moment.
The rock has worn
And the moss has faded
The stream is still running
And the flowers are floating.
To the high sky the Crane is flying up.
It’s the time that the Heaven and the Earth separate out forever.
Thousands of years into the future
The moonlight will be lonely shining down onto
The Cave gate
The mountain summit
And the old paths.
Translation by TMCS

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s