Archive | Tháng Chín 2013

Đỗ Anh Thơ: Đi bắt cào cào

Sáng ra đi chụp cào cào
Về nuôi sáo sậu, bồ chao học bài.
Sáu mươi năm : lớp một… hai
Sân bay Yên Đại tới ngoài Phú Môn (*).
Một chương lịch sử Nước Non,
Vẫn không thời tập (**) Mi còn nói chi.
Cái đầu vốn đã ngu si
Giáo sư tiến sĩ khác gì cục phân. (***)

Bên sông Rạch Chiếc
27/9 /2013
Đỗ Anh Thơ
(*) Những địa danh xưa thời Nhật của sân bay Vinh, nơi tác giả thường đi chăn trâu, bắt cào cào.
(**) Lời Khổng tử : “Học nhi thời tập chi”
( học và biết vận dụng kịp thời )
(***) Lời ví của Mao Trạch Đông : “Trí thức không bằng cục phân”.

Advertisements

Hà Hải Anh: Đến khi nào

 

Đến khi nào em thôi không bồi hồi
Nghe anh gọi em thôi không bối rối
Là khi ấy gió mây ngừng thổi
Và con tim chẳng còn đập nữa rồi.

Đến khi ấy chẳng còn bóng mặt trời
Hoa không nở, nắng không vàng như mật
Và cánh cửa lòng cũng đành khép chặt
Bởi trái đất này chẳng còn có tình yêu
Và thế gian bỗng thành hoang vắng, cô liêu.
Hà Hải Anh

TTCh: ĐÊM THIÊNG

Đêm thiêng,đêm cứu rỗi Đức Chúa Lời,*
Mịt mùng tối, hoang vu tràn mọi lối,
Khát vọng vu vơ một miên đất mơi,
Cánh buồm đỏ rẻ sóng vượt trùng khơi.
Rồi thu tới lá quên vàng quên rơi,
Cứ héo khô cứ bám chắc trên cành,
Và xuân về lộc chẳng nẩy mầm xanh.
Những bàn chân bước rập rập trùng trùng,
Chỉ một hướng một chân lý tập trung,
Cánh hoa tươi giầy xéo nát bên đường.
Một đêm thiêng,đêm khao khát vô thường !
TTCh
(trên giường bệnh 17-9-2013)

Nguyễn Chân ( thơ ba thư tiếng ) CON NHÂ N SƯ

Văn võ song toàn, con nhân sư
Là người hay vật, thực hay hư?
Năm nghìn năm lẻ bên bờ cát
Cam phận canh phòng một giấc mơ!

人 獅
雙 全 文 武 一 人 獅
是 物 是 人 寔 或 虛
沙 漠 五 千 年 靜 臥
甘 防 誰 夢 幾 千 秋

NHÂN SƯ
Song toàn văn vũ nhất nhân sư
Thị vật thị nhân thật hoặc hư
Sa mạc ngũ thiên niên tĩnh ngọa
Cam phòng thùy mộng kỉ thiên thu!.

LE SPHINX
Cet éminent civil et militaire
Est l’homme ou animal, faux ou vrai
Plus de cinq mille années dans le désert
Accepte avec résignation son sort
De surveiller un songe millénaire.

СФИНКС
Знаменитое гражданско-военное
Существо есть человек или животное
Более пяти тысяти лет на пуcтыни
Смирится с охранением одной мечты.

NGUYỄN CH N 10.09.2013

Đỗ Anh Thơ : Bài 7 – Chuyên mục cùng học cổ văn online

 

Nguyên văn : 子曰、巧言令色、鮮矣仁。 
Phiên âm : zǐ yuē qiǎo yán lìng sè xiān yǐ rén
Âm Hán Việt : 
Tử viết : Xảo ngôn lệnh sắc tiễn hĩ nhân
Chú giải : 
Đây là câu 3 trong chương Học nhi của Luận ngữ.
Chủ yếu nói về Người có lòng nhân thì biểu lộ rõ ra nét mặt ngay thẳng .
巧言 Xảo ngôn : Bao Hàm chú : Xảo ngôn tức là hảo kỳ ngôn nghĩa là lời nói khéo , lời nói xảo trá 
令色 : Lệnh sắc : Thiện kỳ nhan sắc nghĩa là nét mặt tỏ rõ ra vui vẻ xởi lởi. 
Legg dịch (tiếng Anh) 
The Master said, ‘Fine words and an insinuating appearance are seldom associated with true virtue.
Đỗ Anh Thơ dịch:
Khổng tử nói : Người mà ( chỉ ) nói ra rặt những lời nói dễ nghe, bộ mặt thì khiến người ta thích thú thì người đó có rất ít nhân tâm vậy. 
Bình giảng:  ( sẽ cập nhật sau )