Archive | Tháng Mười Hai 2013

Đỗ Anh Thơ: Docago với chị Hằng

 

Chênh chênh cửa sổ nhà thày
Chị Hằng nhìn thấy thấy hay cửi trần.
Quần xà lỏn trễ dứới thân,
Chị cười với Cuội : thầy gần như nuy (*)
Ngọc Hoàng biết  vậy liền puy (**)
Mười quan tiền phạt , đức suy đạo tàn.
Khổ thân học Lễ  gian nan
Rèn theo Khổng Mạnh , đồ gàn biết chăng ?
          (*) : tiếng Pháp ( nu  , trần truồng)
           (**) tiếng lóng , phạt ( punir )
                                                  (Đêm trăng rằm
                                                    tháng Tý  Quý Tỵ)
                                      Đỗ Anh Thơ
Advertisements

Đỗ Anh Thơ : Jôn được thưởng phiếu bé ngoan

 Jôn thường xuống tận bờ sông,
Mò tôm cua thối thỏa lòng tham ăn.
Thầy Đồ khóa mõm mấy tuần,
Thì Jôn  đựơc thưởng bấy lần bé ngoan.
                                       11/12/2013
                                    (Ngày tiến lên)
                                          ĐAT

Nguyễn Chân ( Thơ đa ngữ): HỎI TRĂNG

Trăng chiếu khắp muôn nơi,
Trăng soi cả vạn đời.
Hỏi trăng, trăng có biết :
Thuyền đậu bến nào rồi ?
問 月
處 處 月 移 光
萬 代 嫦 娥 照
借 問 蟾 蜍 耀
艇 泊 何 岸 旁
VẤN NGUYỆT
Xứ xứ nguyệt di quang
Vạn đại thường nga chiếu
Tá vấn thiềm thừ diệu
Đĩnh bạc hà ngạn bàng ?
QUESTION POUR LA LUNE
La lune illumine tous les coins de la terre
Et les éclaire pendant des milliers de temps.
On lui demande est-ce-qu’elle est au courant
Cette barque aborda dans quel embarcadère ?
ВОПРОС ЛУНЕ
Везгде освещает луна
С давних пор и освещает
Ей вопрс : Знает ли она
Где причалила уж лодка?
BẾN CŨ
Cây đa, quán nước, con đò,
Tháng năm đi lại, hẹn hò mai sau.
Từ khi Nhà Nước bắc cầu
Con đò vắng bóng, biết đâu mà tìm !
故 渡
茶 棚 小 艇 古 榕
來 去 年 年 相 約
架 橋 時 刻 自 從
                                                   何 處 尋 舟 逢 著
CỔ ĐỘ
Trà bằng, tiểu đĩnh, lão dung,
Lai khứ niên niên tương ước.
Giá kiều thời khắc tự tòng
Hà xứ tầm chu phùng trước ?
L’ANCIEN EMBARCADÈRE
Sous le banian, dans l’auberge et devant la barque
Plusieurs fois déjà rendez-vous on s’est donné.
Dès que le pont est inauguré on remarque
La barque disparut, où pourrait-on la chercher ?
СТАРЫЙ ПРИЧАЛ
Под баньяном : трактир,  локда
Встречаясь, в будущем обещали
С тех пор, когда мост уж построили
Лодка исчезнула, где ж её найти  ?
NGUYỄN CHÂN 16.05.2007

Nguyễn Xuân Thiệu : Bến xưa

 

  
Tôi Nam Định,em Thái Bình
Sông Hồng thêm thắm mối tình đôi ta
Bao phen đứng ngóng con phà
Bao lần đưa tiễn để mà nhớ nhau
Sông sâu đã nối nhịp cầu
Còn đâu đưa tiễn,còn đâu đợi chờ
Còn đâu đứng bến trời mưa
Bến mơ ngày ấy bây giờ ở đâu
Đứng đây nhìn mấy nhịp cầu
Sông Hồng vẫn chẩy,thấy đâu con phà
Một thời trai trẻ đi qua
Một thời đứng đợi con phà qua sông
Sông Hồng mãi chẩy xuôi dòng
Mùa này nước lớn,mênh mông đôi bờ
Bến xưa tôi đứng ngẩn ngơ
Ngày tàn nắng tắt,tôi chờ…chờ ai?
NXT

 

Phùng Tường Vân (st) :Nguyện Cầu (thơ Vũ Hoàng Chương)

 

Ta còn để lại gì không?

Kìa non đã lở, nọ sông cát bồi
Lang thang từ độ luân hồi
U minh nẻo trước xa xôi dặm về
Trông ra bến hoặc, bờ mê
Nghìn thu nửa chớp, bốn bề một phương
Ta van cát bụi bên đường
Dù nhơ, dù sạch đừng vương gót này
Để ta tròn một kiếp say
Cao xanh liều một cánh tay níu trời
Nói chi thua được với đời
Quản chi những tiếng ma cười đêm sâu
Tâm hương đốt nén linh sầu
Nhớ quê dằng dặc ta cầu đó thôi
Đêm nào ta trở về ngôi
Hồn thơ sẽ hết luân hồi thế gian
Một phen đã nín cung đàn
Nghĩ chi còn mất, hơi tàn thanh âm.

(VHC)
Posted 2 days ago by beqmai.blogspot.com