Nguyễn Chân ( thơ đa ngữ) : Cô lái đò – TMCS dịch sang tiếng Anh)

 

 

                       CÔ LÁI ĐÒ
“Trên bến cùng ai đã nặng thề”(*)
Chim trời liệu nhớ bến sông kia ?
Quá giang khách mới vừa đây hẹn
Mai mốt rồi ra sẽ trở về.
Vàng đá hay là chỉ bướm ong
Xôn xang sóng dậy ngã ba lòng
Là duyên hay nợ nào ai biết
Đợi nước cắm sào, nước vẫn trong !(**)
                                 ——————————————-
                           (*) Thơ NGUYỄN BÍNH.
                               (**) Bà Huyện Thanh Quan :
                               Phó cho con NGUYỄN THỊ ĐÀO,
                               Nước trong leo lẻo, cắm sào đợi ai?
                        艄 女
渡 上 與 誰 曾 誓 願
飛 禽 還 記 此 江 津
過 江 船 客 剛 才 約
日 後 相 期 又 返 還
金 玉 蝶 蜂 尚 不 明
岔 前 心 內 疊 波 生
                           前 緣 夙 債 伊 誰 識
待 水 插 篙 水 尚 清
                                                SAO NỮ
Độ thượng dữ thuỳ tằng thệ nguyện
          Phi cầm hoàn kí thử giang tân ?
Quá giang thuyền khách cương tài ước
Nhật hậu tương kì hựu phản hoàn !
Kim ngọc điệp phong thượng bất minh
Xoá tiền tâm nội điệp ba sinh
Tiền duyên túc trái y thuỳ thức
Đãi thuỷ sáp cao thuỷ thượng thanh !
LA PASSEUSE
Sur ce quai l’autre jour
On s’est juré d’amour.
Puis l’homme poursuit sa carrière
Oublie-t-il cet embarcadère ?
Récemment un nouveau passager
A promis qu’il va s’en retourner.
Sentiment fidèle ou propos galant ?
Face au carrefour, à coeur palpitant
Où alors on se rend ?
Mais qui sait ? Peut être une bonne chance
Ou une dette de reconnaissance ?
Elle plonge sa perche dans l’attente
Lui répond de l’eau toute transparente !
NGUYỄN CHÂN 16.03.2007
(Adaptation)
ЛОДОЧНИЦА
“На причале кому дала она клатву верности?”(*)
Помнит ли уходяший об этом пристани?
Новый пассажир ей обещал скоро вернуться.
Нерастрожимость это? Или только фривольность?
Перед этим перепутьем возбуждается она
Кто знает, что это обязанность или судьба?
Втыкает шесть она, ожидая мутную воду
А всё-таки остаётся прозрачной вода!(**)
           ——————————
           (*) Cтих НГУЕН БИНЯ
           (**) В прозраччной воде нет пиши, вслетствие этого нет рыбы.
       NGUYỄN CHÂN 10.06.2012 (Вольный Перевод)
THE BOAT GIRL
She is now recalling
The oath taken three years  ago at the pier
With her darling.
Will that passenger remember
To return here one day in the future ?
 His oath is the one of allegiance or just flirtations?
 I am very worried.
Is  my love at an intersection ?
Is my love  my happiness or only my pain?
I have been waiting for him…
but till now it is in vain.
TRANSLATION by TMCS

                       CÔ LÁI ĐÒ
“Trên bến cùng ai đã nặng thề”(*)
Chim trời liệu nhớ bến sông kia ?
Quá giang khách mới vừa đây hẹn
Mai mốt rồi ra sẽ trở về.
Vàng đá hay là chỉ bướm ong
Xôn xang sóng dậy ngã ba lòng
Là duyên hay nợ nào ai biết
Đợi nước cắm sào, nước vẫn trong !(**)
                                 ——————————————-
                           (*) Thơ NGUYỄN BÍNH.
                               (**) Bà Huyện Thanh Quan :
                               Phó cho con NGUYỄN THỊ ĐÀO,
                               Nước trong leo lẻo, cắm sào đợi ai?
                        艄 女
渡 上 與 誰 曾 誓 願
飛 禽 還 記 此 江 津
過 江 船 客 剛 才 約
日 後 相 期 又 返 還
金 玉 蝶 蜂 尚 不 明
岔 前 心 內 疊 波 生
                           前 緣 夙 債 伊 誰 識
待 水 插 篙 水 尚 清
                                                SAO NỮ
Độ thượng dữ thuỳ tằng thệ nguyện
          Phi cầm hoàn kí thử giang tân ?
Quá giang thuyền khách cương tài ước
Nhật hậu tương kì hựu phản hoàn !
Kim ngọc điệp phong thượng bất minh
Xoá tiền tâm nội điệp ba sinh
Tiền duyên túc trái y thuỳ thức
Đãi thuỷ sáp cao thuỷ thượng thanh !
LA PASSEUSE
Sur ce quai l’autre jour
On s’est juré d’amour.
Puis l’homme poursuit sa carrière
Oublie-t-il cet embarcadère ?
Récemment un nouveau passager
A promis qu’il va s’en retourner.
Sentiment fidèle ou propos galant ?
Face au carrefour, à coeur palpitant
Où alors on se rend ?
Mais qui sait ? Peut être une bonne chance
Ou une dette de reconnaissance ?
Elle plonge sa perche dans l’attente
Lui répond de l’eau toute transparente !
NGUYỄN CHÂN 16.03.2007
(Adaptation)
ЛОДОЧНИЦА
“На причале кому дала она клатву верности?”(*)
Помнит ли уходяший об этом пристани?
Новый пассажир ей обещал скоро вернуться.
Нерастрожимость это? Или только фривольность?
Перед этим перепутьем возбуждается она
Кто знает, что это обязанность или судьба?
Втыкает шесть она, ожидая мутную воду
А всё-таки остаётся прозрачной вода!(**)
           ——————————
           (*) Cтих НГУЕН БИНЯ
           (**) В прозраччной воде нет пиши, вслетствие этого нет рыбы.
       NGUYỄN CHÂN 10.06.2012 (Вольный Перевод)
THE BOAT GIRL
She is now recalling
The oath taken three years  ago at the pier
With her darling.
Will that passenger remember
To return here one day in the future ?
 His oath is the one of allegiance or just flirtations?
 I am very worried.
Is  my love at an intersection ?
Is my love  my happiness or only my pain?
I have been waiting for him…
but till now it is in vain.
TRANSLATION by TMCS
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s