Thơ Nguyễn Bính : Cô lái đò – ( Nguyễn Chân , TMCS, Trinh Phúc Nguyên dịch sang Hán , Anh, Pháp, Nga)

 

Xuân đã đem mong nhớ trở về
Lòng cô gái ở bến sông kia
Cô hồi tưởng lại ba xuân trước
Trên bến cùng ai đã nặng thề
Nhưng rồi người khách tình xuân ấy
Đi biệt không về với bến sông
Đã mấy lần xuân trôi chảy mãi
Mấy lần cô gaí mòn mỏi trông…
Xuân này nữa đến đã ba xuân
Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi
Cô đành lỗi ước với tình quân.
Bỏ thuyền bỏ lái bỏ dòng sông
Cô lái đò kia đi lấy chồng.
Vắng bóng cô em từ dạo ấy
Để buồn cho những khách sang sông
LA  PASSEUSE
NGUYEN BINH
Le printemps a porté de retour le regret
À la jeune fille de l’autre bord du quai.
Elle se remémore, Il ya trois années,
Avec  “Lui”elle a solennellement juré!
Mais depuis lors, l’amant qui a prêté serment
Est parti, ne retournant plus au quai d’antan.
Déjà plus d’une fois,  le printemps a passé,
Autant de fois, en vain attenda la passeuse..
Ce printemps-ci, ce sera : trois années passées,
Le feu d’amour lentement, lentement s’éteint.
Malgré des nuits et jours elle l’attenda en vain,
Elle manqua à son serment, à contre-coeur, en fin!
Abandonnant sa barque, son quai, sa rivière,
Notre belle passeuse enfin va se marier.
Depuis lors, est toujours absente la passeuse,
Transmettant la mélancolie aux passagers…
Tr TRỊNH PHÚC NGUYÊN
ЛОДОЧHИЦА
НГУЕН БИНЬ
Весна возвратила тоску
У девушки на этой пристани
Она вспомнила в три года тому назад
Об обещании с пассажиром в любви
Но этот любовник без вести исчезал
Не возврашается на старый причал
Сколько весен уж постоянно потекло
Столько раз и ждала его с нетерпением
Сиа весна скоро будет уже третей
Любовь с ним потепенно угасается
Неужели продолжать  его ожидать
Забыть об обешании ей придётся
Лодку, штувал и реку оставляя
 Она за муж за другим пошла тогда
С тех пор её отсуствие на причале
Возбуждает печаль у переплываюших
NGUYỄN CHÂN 30.11.2913 (Адаптация)
LOVE STORY OF A BOAT GIRL
NGUYEN BINH
The arrival of this spring
Arouses a profound missing
In the heart of a boat girl
Who is near by the dock living.
She is now recalling
The oath taken three years ago at the dock
With  her darling.
But forever
Has gone her lover.
Then spring by spring
The girl has been in waiting
For the return of her darling.
This is now the third spring
The fire of love
 In her heart has been dimming.
There is no reason for her desperate waiting.
She has not any choosing
But her oath failing.
She has left the boat, the dock and the river
To get married she has left them forever.
Then passengers crossing this river
Have been so sorrowful
Since her departure.
Translation by TMCS
女 艄 工
阮 丙
牽 挂 春 帶 來
此 江 津 艄 女
回 想 三 年 前
與 誰 曾 誓 願
然 而 過 渡 客
久 別 未 迴 來
多 水 流 長 盡
她 常 盼 幾 回
此 春 已 三 次
漸 漸 熄 情 緣
為 何 猶 等 待
失 約 也 當 然
離 浦 江 離 因
出 家 艄 女 嫁
艄 人 缺 席了
留 悶 過 江 人
 NỮ SAO CÔNG
NGUYỄN BÍNH
Khiên  quải xuân đái lai
Thử giang tân sao nữ
Hồi tưởng tam niên tiền
Dữ thùy tằng thệ nguyện
Nhiên nhi quá độ khách
Cửu biệt vị hồi lai
Đa thủy lưu trường tận
Tha thường phán kỉ hồi
Thử xuân dĩ tam thứ
Tiệm tiệm tức tình duyên
Vi hà do đẳng đãi
Thất ước dã đương nhiên
Li phố, giang li nhân
Xuất gia sao nữ giá
Khuyết tịch sao nhân liễu
Lưu muộn quá giang nhân
NGUYỄN CHÂN 01.12.2013
 女 艄 工
阮 丙
 春 天 喚 懷 念
 那 渡 艄 女 心
回 想 三 年 前
 發 誓 與 情 君
那 情 君 不 料
久 別 未 回 來
幾 度 春 又 春
每 期 她 感 懷
此 春 是 三 度
漸 漸 熄 情 緣
無 故 等 待 著
                          悖 約 理 當 然
別 船 江 與 渡
艄 女 已 從 夫
自 她 遠 去 日
過 江 客 愁 思
NỮ SAO CÔNG
NGUYỄN BÍNH
Xuân thiên hoán hoài niệm
Na độ sao nữ tâm
Hồi tưởng tam niên tiền
Phát thệ dữ tình quân
Na tình quân bất liệu
Cửu biệt vị hồi lai
Kỉ độ xuân hựu xuân
Mỗi kì tha cảm hoài
Thử xuân thị tam độ
Tiệm tiệm tức tình duyên
Vô cố đẳng đãi trước
Bội ước lý đương nhiên
Biệt thuyền, giang dữ độ
Sao nữ dĩ tòng phu
Tự tha viễn khứ nhật
Quá giang khách sầu tư
TMCS
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s