Archive | Tháng Một 2014

Nguyễn Chân & TMCS ( dịch thơ 4 ngữ ) : MƯA ĐÊM của ĐỖ ANH THƠ :

Mua rơi tầm tã ngoài trời,
Trong lòng ướt sũng những lời nước non.
Sáu mươi năm, ánh vàng son
Trước mắt còn lại bóng con chuồn chuồn.
(Đêm mưa do cơn bão số VI-8/8/2013)
夜 雨
杜 英 詩
透 夜 滂 沱 大 雨
心 中 濕 浸 誓 言
六 十 年 毫 光 映
蜻 蜓 影 惟 獨 存
DẠ VŨ
ĐỖ ANH THƠ
Thấu dạ bàng đà đại vũ
Tâm trung thấp tẩm thệ ngôn
Lục thập niên, hào quang ánh
Tinh đình ảnh, duy độc tồn!
PLUIE NOCTURNE
DO ANH THO
 Nuitament, la pluie tombe incessement
Trempe au profond du coeur tous les serments
Des resplendissements de soixante ans
Devant les yeux subsiste maintenant
 L’ombre d’une libellule esseulée
НОЧНЫЙ ДОЖДЬ
ДО АНЬ ТХО
Дождь льётся длительно потоками
Уж промокал в сердце все присяги
От шестидесятилетнего блеска
Теперь лишь сень стрекозы остаётся
NGUYỄN CHÂN 28.01.2014
夜 雨
正 夜 下 大 雨
心 濕 山 河 言
六 十 年 金 映
蜻 蜓 影 惟 存
DẠ VŨ
Chỉnh dạ hạ đại vũ
Tâm thấp sơn hà ngôn
Lục thập niên kim ánh
Tinh đình ảnh duy tồn.
Bản dịch Hoa ngữ hiện đại của TMCS

Đỗ Anh Thơ : Thương đôi chân nhỏ

Trưa hè cát trắng nóng như rang
Thương đôi chân nhỏ chạy trên đàng
Vẫn không đến kịp giờ quân sự
Nên phải bơ vơ đứng ngoài hàng
                           *
                        *      *
Kháng chiến chin năm tiếp chuyển sang
Mười năm chống Mỹ  Trở về làng
Bãi tập năm xưa thành nghĩa địa
Bia mộ em tôi xếp cuối hàng !
                                 Đỗ Anh Thơ
                                 21/12/2013

Đỗ Anh Thơ : Bài thơ viết đầu năm 2014

Không có Đông tàn sao có Xuân,

Tóc đen mới đó đã bạc dần.
Tội nghiệp cho ai giờ lú lẫn
Học thuyết già nua bịp mãi dân .
Không có Đông tàn sao có Xuân
Không còn vận động- hết canh tân.
Bút mực mà chi phường mọt sách
Uổng công cha mẹ đã bao lần !
                         Đỗ Anh Thơ
                           1/1/2014