Archive | Tháng Sáu 2014

Đỗ Anh Thơ : Hối hận suốt đời

Nuối nhớ con thơ, cha lạy thày.

Làm đau lòng trẻ tới ngày nay.

Mồ côi khôn dại ngàn trang sách

Tháng tháng thành bao cánh giấybay ,(*)

Đỗ Anh Thơ

 ( Viết nhân ngày giỗ cha 27/5 / Giáp Ngọ)

 

(*) Cha Docago là một lương y nổi tiễng xư Trung kỳ trước CM tháng 8. Ông bị bệnh phù , tự mình cắt thuốc chữa bệnh cho mình . Sau hai tháng bệnh không giảm mới đồng ý cho anh Docago mời đốc tờ Tấn đến chữa.Chiều 26/5. Ất Dậu trước khi mất ông đã tuyệt vọng nhìn các con rồi ngồi dậy lạy đốc tờ Tấn .Lúc đó vì mới lên 10, chưa biết gì nên sau đó đem phần lớn sách thuốc đi phết diều .Tội lỗi của mình và hình ảnh người cha đã  làm đau long Docago mãi tới ngày nay

Advertisements

Đỗ Anh Thơ : Docago vơí World Cup 2014

 

World Cup- thức ngủ nằm xem.

Tai đà nghễnh ngãng,  kèm nhèm mắt nheo.

Lưng còng vai mỏi đẳng đeo,

Canh khuya tay vẫn muốn nèo bắt gôn.
Hỏi xem sức khoẻ lưa….còn?

 

16/6/2014

Đỗ Anh Thơ