Archive | Tháng Chín 2014

Nguyễn Chân ( dịch ra bốn thứ tiếng ) : NÉT VÀ HÌNH của Nguyễn Duy ( tặng Trịnh Công Sơn )

Nét và hình chẳng riêng ai
Em – thần nhan sắc trời sai giáng trần
Đừng hà tiện dáng thanh xuân
Em chia cái đẹp nhớ phần cho tôi

Chia dư đẹp vẫn không vơi
Chia không hết đẹp ông trời lấy đi
Hình và nét cũng có thì
Cất làm chi, dấu làm chi của trời

Không em đời cứ đẹp thôi
Có thêm em nữa nên đời đẹp thêm
Thêm chút sang bớt chút hèn
Nhìn em thôi – cảm ơn em rất nhiều

Yêu bằng mắt cũng là yêu
Cõi đời đẹp đủ liêu xiêu cõi mình
Tim tôi quen đập thùng thình
Một kho sưu tập nét hình thoáng qua.
(Tháng Chạp năm Mậu Thìn 1988)

LES TRAITS ET LA FORME

NGUYEN DZUY (À TRỊNH CONG SON)

Pour personne forme et trairs ne sont pas particuliers

Dieu t’envoie à la Terre tel Génie de Beauté

Les traits du printemps de la vie n’épargne pas

En les partageant, n’oublie jamais ma part

Partagés,.ils ne  se diminuent même un petit peu

S’ il reste une partie quelconque, Dieu la reprendra

La forme et les traits ont toujous leurs temps fixés

À quoi bon garder et cacher ces dons de Dieu

Sans toi, la vie reste toujours si adorable

Avec toi, elle sera plus admirable

Ayant peu moin de servile, peu plus d’honorable

Rien qu’à te contempler ainsi, je te remercie bien

Aimer par des yeux, c’est également aimer

Сette vie  belle, qu’elle chancèle mon amour

Mon cœur bat comme des roulements de tambour

Passe un réserve furtif de forme et traits élancés.

ЧЕРТЫ И ОЧЕРТАНИЯ

НГУЕН ЗУЙ (ЧИНЬ КОНГ ШОНУ)
Не личная совственность осанка

Ты-Гений Kрасоты, что Бог послал на Свет

Не трястись ничуть над своей молодостю

Когда разделяешь её, не забудь меня

Всем разделила она не уменшила

Не разделила всю, Бог подберёт остаток

Всегда имеет своё время осанка

Зачем берёшь и прятаешь подарок Бога

Без тебя жизнь отстаёсся прекрасной

Твоё присуствие украшает жизнь ещё

Немногo больше роскоши, чуть меньше труса

Смотря на тебя, благодарю тебя много

Любить глазами значить также  любить

Прекрасная жизнь вызывает растроения в своей

Сердце моё громко непрерывно тучит

У меня промельнул склад очертаний

形貌                                HÌNH MẠO

阮維(贈鄭公山)    NGUYỄN DUY(TẶNG TRỊNH CÔNG SƠN)

容顏塵世無私有   Dung nhan trần thế vô tư hữu

妹是色神寄自天   Muội thị Sắc Thần kí tự Thiên

莫儉青春之外表   Mạc kiệm thanh xuân chi ngoại biểu

妹分光彩請余權   Muội phân quang thải thỉnh dư quyền

餘分美已無 消 減  Dư phần mĩ dĩ vô tiêu giảm

上帝追收麗尚存  Thượng Đế truy thu lệ thượng tồn

容貌有時明萬古   Dung mạo hữu thời minh vạn cổ

莫藏天產給猶繁   Mạc tàng thiên sản cấp do phồn

人生沒妹麗依然   Nhân sinh một muội lệ y nhiên

現妹人生麗向前   Hiện muội nhân sinh lệ hướng tiền

豪化加增柔自減   Hào hóa gia tăng nhu tự giảm

我多謝妹許觀瞻    Ngã đa tạ muội hứa quan chiêm

用目愛人亦愛然    Dụng mục ái nhân diệc ái nhiên

人生美麗遣顛連    Nhân sinh mĩ lệ khiển điên liên

我心拍拍連綿打    Ngã tâm phách phách liên miên đả

一庫容顏拂目前    Nhất khố dung nhan phất mục tiền

 

NGUYỄN CHÂN 21.09.2014(AdaptarionAдаптация-倣譯)

 

Đỗ Anh Thơ : Sợ

Ta sợ . Sợ mùa thu Hà Nội

Bàng non trút yếm dọc theo đường.

Nụ hôn thấm hơi sương vồi vội.

E ấp, vụng thầm…mái tóc vương.

Chợt thoáng qua một chút chán chường…

Sự mủi lòng, đam mê, tội lỗi.
Lặng im . Đôi ta cùng không nói

Sợ môt lời giả dối yêu thương !

24/9/2014

ĐAT.

Đô Anh Thơ : Cây của Phật sao vội bỏ áo cà sa vàng ?

            

Xa la vừa khoác áo vàng

Một đêm vội bỏ mà choàng áo xanh.

Lá non mơn mởn trên cành

Đàn chim ríu rít, gọi tình líu lo.

 

19/9/2014

ĐAT

(*) Chỉ trong ba ngày cây xa la nhà Docago vàng rực rồi trút lá  . Chồi non lập tức nở ra xanh mơn mởn trở lại ngay như một phép thần kỳ thay thế của tự nhiên.

Tho NGUYỄN DUY: HOA GẠO Nguyen Chan dich sang Han- Ahh- Nga- Phap

Mùa xuân trôi với dòng người

Mỗi màu áo một khoảng trời lướt qua

Tương tư hoa gạo quê nhà

Tự nhiên áo đỏ làm ta giật mình.

LES FLEURS DU FAUX COTONNIER

NGƯYEN DUY

La foule s’écoule avec le printemps

Chaque couleur d’habit-un coin du firmament

Des fleurs du kapokier du pays d’amour on se languit

Et sursaute en appercevant un rouge habit!

ЦВЕТЫ КАПОКА

НГУЕН ЗУИ

Вместе с весной движется толпа

Каждый цвет одежды-уголок неба

Тоскую по цветам капока в деревне

Вздругнул я, увидев красное платье

木 棉 花

阮 維

行 人 流 轉 同 春 節

每 色 衣 裳 拂 過 天

故 里 木 棉 花 想 念

紅 衣 始 見 乍 驚 然

 

MỘC MIÊN HOA

NGUYỄN DUY

Hành nhân lưu  chuyển đồng xuân tiết

Mỗi sắc y thường phất quá thiên

Cố lí mộc miên hoa tưởng niệm

Hồng y thủy kiến sạ kinh nhiên.

NGUYỄN CHÂN dịch sang Pháp, Nga và Hán-Việt 01.09.2014

LES FLEURS DU KAPOKIER

NGUYỄN DUY

Avec la foule, le printemps est en mouvement.

Au dessus chaque couleur de l’habillement

Un fragment du ciel glisse rapidement.

Je me souviens des fleurs du kapokier de mon village

Une chemise rouge me fait sursauter par hasard.

THE KAPOK FLOWERS

NGUYEN DUY

With the crowd the spring is moving.

Over each colour of the clothing

A patch of the sky is gliding quickly.

When I’m missing my homeland‘s kapok flowers

A red shirt startles me suddenly

木 棉 花

阮 维

人 流 春 節 同 移 轉

每 色 衣 過 一 頃 空

懐 木 棉 花 思 故 鄉

吃 驚 忽 見 誰 衣 红

MỘC MIÊN HOA

Nhân lưu xuân tiết đồng di chuyển

Mỗi sắc y qua nhất khoảnh không

Hoài mộc miên hoa, tư cố lhương

Cật* kinh hốt kiến thùy y hồng.

———————–

*Còn có một âm Hán Việt là Ngật

Nghĩa:

HOA GẠO

Dòng người đang cùng mùa xuân di chuyển

Từng chiếc áo màu  lướt  qua một khoảng trời

Nhớ hoa gạo  nghĩ về quê cũ

Giật mình chợt thấy áo ai màu đỏ.

TMCS dịch

Thơ Vũ Quần Phương: Áo Đỏ – Nguyễn Chân, TMCS …dịch sang Hán – Anh- Pháp- Nga

Áo đỏ

 

Áo đỏ em đi giữa phố đông

Cây xanh như cũng ánh theo hồng

Em đi lửa cháy trong bao mắt

Anh đứng thành tro, em biết không!

RED SHIRT

(Poem by Vũ Quần Phương-Translation by TMCS)

In the red shirt, you were going along the crowded street

It seemed that almost green trees turned red

In the eyes of young men flashed the fire,

Do you know, I burned into ashes at the time

LA CHEMISE ROUGE

(Traduit par TMCS)

Dans ta chemise rouge, tu allais le long d’une peuplée rue

Presque tous les arbres sont devenus rouges, j’ai vu.

Devant  nombreuses yeux  du feu flashé

Connais-tu qu’en cendres j’ai été brulé?

紅 衤

(武群芳詩-相梅居士譯)

穿 紅 你 走 在 街 上

綠 樹 似 霞 映 即 時

星 火 點 光 多 少 眼

你 知 是 否 我 成 灰

HỒNG Y

(Vũ Quần Phương thi-TMCS dịch)

Xuyên hồng* nhĩ tẩu* tại nhai thượng

Lục thụ tự hà ánh tức thời

Tinh  hỏa điểm quang  đa thiểu nhãn

Nhĩ tri thị phủ* ngã thành hôi.

ÁO ĐỎ

(Vũ Quần Phương thi-TMCS Dịch)

Mặc trang phục đỏ em đi trên đường phố

Cây xanh tức khắc ánh (đỏ) lên như ráng trời

Lửa như đốm sao thắp sáng bao con mắt

Em có biết là anh đã thành ra tro không?

LA  VESTE  ROSE

VU QUAN PHUONG

Tu flânes dans les rues peuplées,en veste rose;

Il semble que le vert des arbres tourne tout en rose!

Du feu brule aux yeux des jeunes passants, te contemplant.

Oh! Sais-tu, je reste planté sur le trottoir, hébété,

Te regardant passer!

Adaptation de PHÚC NGUYÊN

ROBE  ÉCARLATE

VU QUAN PHUONG

Vêtue d’écarlate, tu te promènes dans la foule.

Les arbres verts semblent avoir des reflets roses.

Tu chemines, et du feu brûle dans tous les yeux,

Saurais-tu que je suis resté debout tout réduit en cendres?

Version française de PHAN HOÀNG MẠNH

LA CHEMISE  ROUGE

VU QUAN PHUONG

Tu flânes en chemise rouge, longeant la dense rue

Il semble que les feuillages verts rougissent aussi

Du feu brûle dans les yeux des passants

qui te regardent

Planté, je me transforme en cendres, sais-tu?

КРАСНАЯ РУБАШКА

ВУ КУАН ФУОНГ

Ты бродишь в красной рубашке

по многолюдьной улице

Кажется, что листья краснеют от ней тaкже

И огонь гореет в очах смотрящих тебя

А я превратился в пепел, знаешь ли ты?

紅 衣

武 裙 芳

披 紅 廣 眾 游 街 妳

紅 映  似 霞 樹 返 回

然 火 目 誰 同  看 妳

妳 知 否 候 我 成 灰

HỒNG Y

VŨ QUẦN PHƯƠNG

Phi hồng quảng chúng du nhai nhĩ

Hồng ánh tự hà thụ phản hồi

Nhiên hỏa mục thùy đồng khán nhĩ

Nhĩ tri phủ hậu ngã thành hôi?