Archive | Tháng Bảy 2015

Lại Quang Nam : Hí Đề Bàn Thạch của Vương Duy

( LQN) : Lời thưa trước

Vương Duy cũng như Lý Bạch là hai nhà thơ không có máu Đại Hán như Đỗ Phủ. Ông là một cư sĩ Phật Giáo, một thi sĩ, một  hoạ sư rất tài hoa. laiquangnam nhắc đến ông như nhắc đến một nhân vật mang tính nhân loại đầy tình người mà người Trung Hoa đáng tự hào. Các chúBa đang gởi thân trên đất nước Đại Việt này rất nên học tập theo ông  thay vì đa phần học tập thói côn đồ của  người Phương Bắc mang dòng máu Đại Hán với dân tộc Việt xưa nay. Tính  chất baTàu , ba là một  prefix chỉ sự xấu xa, anh Tàu xấu xa!. Từ này nhắc nhở  người Việt dè chừng và miệt thị họ. Laiquangnam nay không qưởn để  giới thiệu một anh BaTàu Đại Hán với lời lẽ  trân trọng, bởi như thế thì hắn ta chẳng giống con giáp nào vào thời buổi này, thời điểm mà bọn Tàu Cộng đang muốn Hán hoá dân tộc này với cơ hội ngàn năm một  thuở mà họ đã chờ đợi từ gần hai ngàn năm trước mà nay Mao đã dày công bố trí. Với những nhân vật như hai ông này thì văn chương không hề có biên giới. Mời bạn đọc thử thơ ông. Vương Duy là người được khen, “Trong thơ ông có tranh hội hoạ và trong tranh hội hoạ có dòng thơ lấp ló” là vậy đó .

Nguyên tác chữ Hán 

戲 題 盤 石
可 憐 盤 石 臨 泉 水
復 有 垂 楊 拂 酒 盃
若 道 春 風 不 解 意
何 人 吹 送 落 花 來

Bản phiên âm

Hí Đề Bàn Thạch

Khả liên bàn thạch lâm tuyền thủy
Phục hữu thùy dương phất tửu bôi
Nhược đạo xuân phong bất giải ý
Hà nhân xuy tống lạc hoa lai

Tạm dịch nghĩa ý thơ 

Thơ vui cảm tác về chiếc bàn đá.

Thương thay bàn đá nằm bên dòng suối,
Lại có cành dương liễu phất phơ trên chén rượu nữa kìa ..
Nếu (ta)  bảo rằng gió xuân không tỏ ý ( ý đồ )
Vậy thì hà cớ gì mà lại thổi tặng (tống) các cách hoa rụng rơi tới nơi này.

Chữ tống ( trong câu 4) có ngữ cảnh này là đưa tặng.

Ví dụ Việt ngữ có từ  ấn tống (in tặng ). Ta thường nghĩ ngay, tống là tiễn đưa như từ tống tiễn. Âm tống là tiễn được dùng với mật độ dày đặc trong dòng thơ Đường.

Ý thơ

Cảnh đẹp đầy thơ mộng. Có tiếng suối róc rách, có cành liễu rũ la đà chồm vào chung rượu nằm cô đơn trên bàn đá . Đầy chất thơ và rất ư “romatic”. Thi nhân ơi, nay ông đang ở đâu mà để chén rượu nằm trơ ra đó.

Cảm thương chén rượu cô đơn,  Gió, từ viết hoa, động lòng mang gởi tặng bạn “chungRượu” vài cánh hoa để đở phần đơn chiếc. Hoa rơi trên bàn đá.  Chén rượu có đó mà thiếu bóng thi nhân!.

Giá mà mình được ở đó vào lúc này mình sẽ rủ Bạn Hiền theo.

Một bức tranh đẹp. Quá đẹp là khác.  Bạn thì sao ?.

Bản dịch tứ tuyệt

Suối này…. Bàn  đá thấy mà thương!,

Chén rượu la đà, sắc liễu dương

Ví bảo Gió xuân khôn quá thể  …

Vì ..,từ… ai  thổi,  cánh hoa vương.

Laiquangnam

Bản dịch Lục bát.

Suối này Bàn đá thấy thương

Nhìn kìa chén rượu …liễu dương la đà
Gió xuân ví nghĩ  khôn là …

Vì ,từ …ai thổi …_ tặng… hoa chốn này (!&?).

Laiquangnam

======================

*Nguyễn Du trong Long Thành Cầm Giả Ca ,câu cuối có từ Khả liên,

Khả liên đối diện bất tương tri .

Câu này là câu cuối trong bài Long Thành Cầm Giả Ca, kết thúc vào lúc mà Nguyễn Du gặp lại người đánh đàn năm xưa, người đã để lại trong ông nhiều kỷ niệm đẹp, và cô nàng lúc đó đã là nữ cầm thủ rất nổi đang độ chín tới, “ nhớ ai xưa sắc nước hương trời!” . Ngày xuân sắc đó,  quá phong độ , Cô Cầm đã gặp ông lúc ông đang là con trai mới lớn, dân Cậu, em ruột**  của  quan Đại Thần. Vậy mà vật đổi sao dời … họ chỉ còn mang máng nhớ  “y tuồng !!!” , lẽ nào? ….. người xưa?, hoán vị …..,ta xưa thì .. ta nay thì … ngậm ngùi ….

Thương thay đối diện ngẫm hoài không ra.

Việt ngữ có cụm, Đồng bệnh tương liên, liên có người đọc là lân thay liên. Việt ngữ dùng âm “lân”  mà người Việt ngày nay trực giác hiểu ngay là gần,  với tần số rất cao nên laiquangnam né. Tuỳ bạn.

** đúng ra là anh em cùng cha khác mẹ .

Advertisements

TTCh (ct) : Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời”

TTCh (ct) : Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời”

đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời”.
 


Attachments area
Preview YouTube video Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời – Tập 1

Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời – Tập 1

Preview YouTube video Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời – Tập 2

Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời – Tập 2

Preview YouTube video Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời – Tập 3

Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời – Tập 3

Preview YouTube video Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời – Tập 4

Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời – Tập 4

Preview YouTube video Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời – Tập 5

Biển đảo Việt Nam – Nguồn cội tự bao đời – Tập 5

Đỗ Anh Thơ (thơ vui) :Vịnh tuổi già (2)

 

Đêm thường say túy lúy

Ngủ một giấc thật dài.

Mơ màng cùng tiên nữ

Đâu tận chốn Thiên Thai..

Tiên cùng  người leo núi (*)

Nàng khen: sức còn dai.

Sáng ra – bừng mắt dậy:

Một mình hóa thành hai (**).

Đỗ Anh Thơ

(Rạch Chiếc 3/7/2015)

(*) Chiết tự chữ ‘tiên     仙

(**) Chiết tự chữ Thiên 天