Archive | Tháng Chín 2016

Đỗ Anh Thơ : Truyện kiếm hiệp : Chiếc áo cà sa bỏ rơi bên suối ( tiếp theo )

Với chiếc áo cà sa , cái đầu trọc, đôi lông mày chổi sể , Lú Tầu  rất dễ bị nghi ngờ, phát hiện là bọn gian tế đi theo quân của Sài Thung . Vả lại, do căm ghét thái độ ngang ngược của tên tướng họ Sài nên vua Trần chỉ cấp đủ lương cho hắn trở về, nên  kế hoạch hội nhập của Lú Tầu không thành, bọn hắn phải trốn vào trong rừng sâu, làm nghề cướp bóc .

Thời gian này, Nguyên Thế Tổ lại cử Toa Đô (Sogetu) chỉ huy một hạm đội hải quân Nguyên sang đánh Chiêm Thành trước .              Tuy quân Chiêm yếu thế, phải rút khỏi kinh đô, vào rừng núi chống cự, nên Toa Đô tiến đánh nhiều lần không được, đang lâm vào thế  sa lầy, bị chặn đánh liên miên .

Năm 1283, Hốt Tất Liệt sát nhập vùng Kinh Hồ – Chiêm Thành làm một, biến những vùng đất đã chiếm được của Chiêm Thành trở thành căn cứ phía Nam , củng cố hậu phương chuẩn bị đánh Đại Việt.

Khoảng cuối tháng 12 năm 1284 đầu tháng 1 năm 1285, Toa Đô viết thư tâu với vua Nguyên rằng:

“Giao Chỉ liền đất với Chân LạpChiêm ThànhVân NamXiêmMiến, nên lập tỉnh ngay trên đất ấy và đóng quân trấn giữ ở ba đạo Việt Lý, Triều Châu, Tỳ Lan,  lấy lương ở đó cấp cho quân sĩ, tránh được việc vận tải đường biển mệt nhọc”.

Đề nghị đó được Hốt Tất Liệt đồng tình. Nước Đại Việt rơi vào tình thế trước mặt, sau lưng đều có địch . Nguy cơ xẩy ra chiến tranh, thế nước như treo trên đầu sơi tóc, có thể mất vào tay Rợ Thát  bất cứ lúc nào .

( còn nữa)

Viết tại SG

27/9/2016

Advertisements

Đỗ Anh Thơ : Truyện kiếm hiệp : Chiếc áo cà sa bỏ rơi bên suối (tiếp)

Kể từ mùa thu năm Thiệu Phong thứ 6 ( 1264) , khi  Thái sư Trần Thủ Độ qua đời , ngài được vua Trần Thánh Tông truy phong làm Thượng phụ Thái sư Trung Vũ đại vương,

Chùa Quỳnh Lâm tuy chỉ là một cái chùa nhỏ nhưng đã làm lễ cầu siêu đúng 49 ngày . Dân chúng quanh vùng về Yên Tử và Đông Triều nườm nượp, đông như kiến cỏ . Đất Đại Việt được yên bình trong khoảng gần 20 năm . Tuy nhiên , từ quan cho tới dân vẫn luôn luôn  cảnh giác, phòng bị giặc phương bắc.  .

          Thế rồi đến năm 1281 vua Nguyên sau khi diệt xong Nam Tống đã sai sứ  sang , hống hách đòi vua  Đại Việt vào chầu. Vua Trần cáo bệnh , cử chú là Trần Di Ái đi thạy. Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt nhân cơ hội này, phong Trần Di Ái làm An Nam quốc vương và gửi thư cho vua Trần biết . Vua Trần là Trần Nhân Tông và Thái thượng hoàng là Trần Thánh Tông cùng chư tướng bàn kế sách chống giặc.

                  Ngày 27 tháng 11 năm 1281, nhà Nguyên thành lập An Nam tuyên úy ty, cử Buyan Tamur làm An Nam tuyên úy sứ đô nguyên soái, Sài Thung và Qugar làm phó.   Đầu tháng 1 năm 1282, Sài Thung được lệnh đem hơn 1.000 quân người Hán trong quân đội Nguyên, hộ tống Trần Di Ái về Đại Việt làm vua. Được tin này,  Trần Nhân Tông đã cho quân đón đánh khiến Trần Di Ái sợ,  trốn chạy về đập đầu trước mặt Hốt Tất Liệt để xin tha mạng. Vì vậy  chỉ còn Sài Thung sang vênh cái mặt kênh kiệu trách mắng, xỉ vả Trần Nhân Tông.

               Tới năm 1283  Nguyên Thế Tổ viết thư đòi Đại Việt giúp binh lương cho việc chinh phạt Chiêm Thành . Trần Nhân Tông khảng khái từ chối khéo rằng nước nghèo , lại mấy năm mất mùa liền, dân đang chết đói, không có thóc gạo.

               Tuy thế giặc rất mạnh nhưng quân dân nhà Trần  không hề nao núng

                 Nhà vua còn ngầm gửi 2 vạn quân và 500 chiến thuyền sang chi viện cho nước láng giềng . 

                 Tuy nhiên, trong chùa Tùng Lâm đã có biến : Sư Tâm Hư  lộ nguyên hình là thằng Tầu Lú. Hắn dụ dỗ sư Hư Chiếu không được , định  dùng độc châm để  ám toán nhà sư , như Vương Cường xưa kia đã giết bố hắn. Việc không thành , hắn bèn tập hợp hết bọn Chiệc trong xóm, trốn lên biên giới để đón quân Nguyên Mông . Chúng đã quên ngay tình đùm bọc của dân Việt , quên mối thù của Rợ Thát đối với tổ tiên đất Tống của mình . Đị đến đâu chúng tung tin thất thiệt đến đấy, rằng là quân địch rất manh , chạy đi thôi. Lú Tầu vẫn mặc áo cà sa, dẫn đám thanh niên vít ngọn cây, bay vút hết đồi này sang đồi nọ để đi tiền trạm .  

                                                                    Tại SG

                                                              Ngày 26/9/2016

                                                                      Đỗ Anh Thơ       

Nguyễn Gia Thiều : Cung oán(tiếp theo) ( Nguyễn Chân dịch sang Pháp Nga)

(Tiếp theo)

77….Đền vũ tạ nhện trăng cửa mốc

Thú ca lâu dế khóc đêm dài

Đất bằng bỗng rắp chông gai

Ai đem nhân ảnh nhuộm mùi tà dương

77….Au palais des dances, l’araignée ourdit sa toile sur les portes moisies,

Au pavillon des chants pleurent les grillons dans les longues nuits

Sur le chemin uni saillirent les épines brusquement

Qui teinte les images humaines par les feux du couchant?

77….На заплесневелом входе танцевального дворца Натягиваются повсюду паутины

На павильоне песень плачут вс. ночью сверчоки

На гладкой земли вдруг подняются колючки

Кто подкрашивает фигуры человечества cветом заката

81….Mùi phú quí nhử làng xa mã

Bả vinh hoa lừa gã công khanh

Giấc Nam Kha  khéo bất bình

Bừng con mắt dậy, thấy mình tay không

81….Richesse et honneur attirent le monde des riches et élégants

L’appât de la gloire trompe les grandes sommités

La rêve “Ểtre désigné Éparque” me rend indigné

Quand  je retrouve que mes mains sont vides en me réveillant

81….Прикорм богатых и знатных заманивает

Искушение славой вводит в заблуждение сановников

Греза “Назначение Губернатором” возмутило у меня негодование

Проснувcя снова сознаваю руки пустые

85….Sân đào lí râm lồng man mác

Nền đỉnh chung nguyệt gác mơ màng

Cánh buồm, bể hoạn mênh mang

Cái phong ba khéo cợt phường lợi danh

85….Dans les cours ombragées plantées  des pêchers et pruniers

Sur les terrasses de luxe la lune se couche rêveusement

Les voiles sont perdues dans l’océan illimité des mandarins

Les tempêtes badinent avec ceux qui  cherchent gloire et gain

85….На персиковом и сликовом дворе весьма тенистом

На плошадке богатых и роскошных рассеянная луна

Парус на  неогранченом океане несчастья

Бури шутят с теми, которые ищут славы и барыша

89….Quyền hoạ phúc Trời tranh mất cả

Chút tiện nghi chẳng trả phần ai

Cái quay búng sẵn trên trời

Mờ mờ nhân ảnh như người đi đêm

89….Le pouvoir de dispenser bonheur et malheur Dieu tout accapare

Même un tout petit confort  ne laisse à quiconque

Pareille à une toupie déjà lancée dans l’espace

L’indécise silhouette humaine est telle celle d’un marcheur de nuit

89….Бог распределяет всё, счастье и беду

Даже маленкого удовства не оставляет никому

Волчок приготовившийся врашаться на небе

Тусклый человеческий образ напоминает ночного ходока

 

Cai Chinh : 

   Những đoạn thơ trong Cung oan , câu 87 tiếng Nga, xin sửa thành
“ОКЕАНЕ МАНДАРИНЫ“, vì tôi hiểu sai “BỂ HOẠN”, chữ này nghĩa
là đường “LÀM QUAN“, tôi hiểu nhầm và dịch là HOẠN NẠN”
      Xin lỗi quí vị. CHÂN

Đỗ Anh Thơ : Truyện cực ngắn : Bố con thằng Thao Quang diễn trò mới

Diễn tiết mục xiếc “ Cóc chầu Trời “ mãi rồi cũng chán vì không còn có người xem. Bố con Thao Quang nghĩ ra một trò khác . Chúng ra vườn sau nhà, nay đã trở thành đất của Đạo sĩ Lùn , tìm quả dành dành chín đem về . Chúng pha thêm vôi, rồi ngồi hý hoáy vẽ phù hiệu . Xong, chúng  mua hai cái còi, làm cảnh sát chỉ đường , đứng ở ngã ba lối vào chợ .   Người đi đường thấy ngồ ngộ , hay  hay… lại  dừng xe đứng xem . Họ tiếp tục cho chúng tiền . Nhưng chỉ được một hôm, thì bị dân phòng bắt lên đồn, vì làm mất trật tự .

Chúng bị nhốt một đêm. Công an có ý định  đưa chúng vào trại tâm thần. Nhưng sáng hôm sau ngửi thấy mùi thôi thối, viên trung úy vào xem . Té ra  hai bố con mót ỉa, nhưng sợ, không dám gọi mở cửa, đã đùn ra cả quần . Họ buộc phải thả chúng ra rồi gọi Dưỡng Hối sang dọn rửa.

Về nhà, Thao Quang liền khoe với Đạo sĩ Lùn :

–        Tiết mục mới rất hay . Mai mời Hứa tiên sinh ra xem và chỉ giáo cho ./.

23/9/2016

Tại SG

ĐAT

Đỗ Anh Thơ : Chiếc áo cà sa bỏ rơi bên suối ( tiếp theo)

Chương IV:

Thằng Lú Tầu

LyXuXai  kêu rú lên một tiêng, dãy dũa trên những thỏi vàng, đá và máu . Bên này hang Độc châm diệu thủ Vương Cường thấy vậy mừng rơn , vì hắn nghĩ là sắp chiếm được kho vàng. Nhưng hắn không ngờ là hòn đá mà Lyxuxai đang quằn  quại đó lại chính là một cơ quan mở để cho dòng thủy ngân ào ào trào sang phía hang của hắn . Hắn lập tức bị thủy ngân làm mù cả hai mắt . Sư Hư Chiếu nhờ đứng xa hơn nên chạy kịp thoát ra ngoài . Những tảng đá trước sau hai cửa hang chuyển động ầm ầm . Thế là cả hai tên Lyxuxai và Độc châm diệu thủ Vương cường đều bỏ mạng.

Suốt đêm hôm đó thằng Lú Tầu chờ nhưng không thấy bố ngoi lên khỏi nước nên trở về nhà mach với mẹ .

Hai mẹ con cùng với giá đình Lão Nhị. A Tam, vợ góa A Tứ vội vàng chạy ra sông, gào than thảm thiết . Cuối cùng họ gấp mấy chiếc thuyền giấy , đốt nến, hương hoa … thả  xuống sông rồi buồn bã trở về xóm .

Từ đó đám người Tầu chạy từ đất bắc sang,  mất người cầm đầu , mất tấm bản đồ da dê chỉ nơi cất dấu vàng, nên đã phải học theo người Việt  chăm chỉ làm ruộng để sống .

Thằng Lú Tầu được mẹ gửi cho sư cụ  Tịnh Không học đôi ba chữ Hán để sau này còn nhớ gốc gác của mình .

Bà đưa cho sư cụ mấy tờ giấy mà Lyxuxai cất trong hòm kín. Té ra thằng Lú được bố đặt tên là Lộc (禄) nghĩa là phúc tốt lành, chứ không phải  Lỗ (鲁) là thô lỗ, đần độn , như bọn trẻ con Việt thường chế .

Nó rất sáng dạ . Chỉ sau mấy năm sư cụ Tịnh Không dạy chữ, nó đã thuộc làu kinh sách , trí nhớ của nó còn tốt hơn cả sư Hư Chiếu và chú tiểu Hư Trúc rất nhiều.

Mấy năm sau, sư cụ Tịnh Không viên tịch , sư Hư Chiếu lên thay , trụ trì chuà . Lộc được ban pháp danh là Tâm Hư. Ngày ngày, ba thày trò Hư Chiếu, Hư Trúc và Tâm Hư ngoài giờ đọc kinh , thường luyện võ cùng nhau . Thuật đạp lên thân cây, dùng đối lực để phi thân của họ tiến bộ rất nhanh. Tâm Hư còn có thể xoay hai tay ra phía sau theo thế võ Dịch Cân , dùng tay áo cà sa rộng, bay từ đỉnh đồi xuống chân núi nhanh như con én liệng .

 

( còn nữa )

Viết tại SG

19/9/2016

ĐÂT                          /.

 

 

Truyện kiếm hiệp của Đỗ Anh Thơ : Chiếc áo cà sa bỏ rơi bên suối (*)

 

 

(*)  Tác giả lưu ý bạn đọc : Bản thảo truyện dài , đăng thành nhiều kỳ và chưa hoàn chỉnh. Nó sẽ được tu sửa dần trong qua trình post lên mạng. Tới cuối tuần và cuối tháng , nó sẽ được dồn trang từ doanhtho.blogspot,com và đưa sang Docago.wordpress.com                    

                                                                      Tác giả 

 

Một chiều mùa đông năm 1260 mặt  trời sáp lặn sau núi phía tây sông Kinh Thày . Bầu trời đỏ rực , một dàn seú từ phưong bắc đang bay xuống phương nam tránh rét. Mây đa bị nhuộm đỏ phản chiếu xuống mặt nước như máu trông thật dữ dằn, như báo hiệu một điem không lành

Bến đã hết khách từ lâu. Cô lái đò định chèo thuyền trở về nhà phía bên kia sông. Nhà cô ở đầu doi bãi làng Trần xá   Cô tên là Nụ. Đúng là một nụ hoa sắp nở. Chiếc yếm nâu như quá hẹp không che hêt bộ ngực căng tròn cũng giông như hai ngọn đồi trên núi Cô Tiên Nằm mà  những đám mây trắng cứ chần chừ như muốn ở lai .

Mặt cô hình  trái xoan , đôi mắt chim bồ câu sâu lắng , nước da trắng càng lam tăng thêm màu đen chiếc khăn mỏ quạ mà cô đang đội. Hàm răng đen, môi ăn trầu cắn chỉ luôn tươi cừời như gửi gắm sự tin cậy với mọi người.

Cha mẹ cô đã già, hiếm hoi, cô là con gái đầu lòng. Mãi tới khi cô lên mười mới có em trai , bởi vậy mọi việc trong nhà đều do cô quán xuyến. Cô phải vội về để nấu cơm cho bố mẹ và em ăn.

Con thuyền của cô đã ra tới gần giữa sông . Trời đã nhập nhoạng tối , thì bỗng có tiếng ồm ồm gọi  dò hớt hải . Cô lưỡng lự nhìn, nhận ra không phải người làng và ngươi miệt Hàm Giang cũng không phải. Cô đinh giả vờ như không nghe tiếng, nhưng rồi lòng cô không đành, cô  quay mũi thuyền .

Trên bờ là một trung niên to lớn vạm vỡ, mắt xếch lông mày rậm, vai mang tay nải, nói giọng lơ lớ :

–      Cô nương chở giúp tôi sang sông với .

Cô chột dạ , nhưng khách đã nhún một cái, nhảy lên thuyền. Con thuyền chông chênh, oằn xuống.

Khách vội tiến ra mũi thuyền đứng dạng hai chân. Nụ xắn váy bắt đầu chèo ra giữa sông. Chiều mùa đông mà trán cô lâm tấm mồ hôi hột.  Mặt song vắng tanh.

Khách là một tên hảo hớn giang hồ phương Bắc , bỗng cất tiếng cừời :

–      Cái nị cô nương xinh quá.

Hắn giật bơi chèo trên tay cô , lấy một cái khăn nhet vào mồm cô rồi vật cô xuống thuyền  .

Nụ ngưi thấy một mùi thơm rồi bất tỉnh.:::

Đan bà con gái như Nụ vốn rất khờ dại lại thương người. Hơn nữa vì lao động trên song nước, nen chiếc váy sồi của cô xắn hơi cao ,  phô cái đùi trắng mập, nên dã  kheu gợi thú tính của Vương Cường, ten giang hồ phương Bác đang có một nhiệm vụ đặc biệt đến vùng này.

Thỏa mãn dục tính với cô lái đò dã bị hắn đánh thuốc mê , Vương Cường liền đánh một chưởng đánh vỡ mạn thuyền rồi phóng một mũi độc châm lên vú Nụ, sau đó mặc lại váy cho cô cẩn thận rồi  dùng một thế võ phi yến , bay lên bờ.

Hắn đưng trên bờ nhìn,  con đò từ tư  chìm. Dòng sông Kinh Thày ôm lấy cô gái họ Trần vào long,

Khoảng nửa canh giờ sau, không thấy con về ông bà Chắt Nụ mới chạy ra bờ song tìm. Họ tìm đến cây mưng mà con gái thường cột thuyền. Họ chỉ thấy một chiec khăn lạ vướng trên mái chèo đang bập bềnh theo  song nước lăn tăn.

Cảm thấy sự chẳng lành, hai vợ chồng cùng cất tiếng gọi :

Nụ ơi, Nụ!

Con ỏ đâu Nụ ơi!

Tiếng gọi khua động những con chó bên này và bên kia sông. Chúng sủa inh ỏi. Nhưng mặt sông tối om không một tiếng đap lai.  Bến song này vốn ít khách, có chục nóc nhà, vài  chạy giặc Mông vẫn chưa  trở về nên rất ai đốt đèn . Họ sợ trôm cướp.

Gào khản cả cổ, ông bà Chắt Nu chỉ biết hời con rồi về nhà . Cả đêm đó ông bà thức trắng , không có một hạt cơm nao vào bụng.

Sáng ra chưa rõ mặt người, họ đã ra lại bờ sông .Đò ở bờ bên kia đã đưa người sang bên này đi chợ. Họ nghe ông bà Chắt kể mới biết tin dữ.  Tuy nhiên, người chở đò chỉ nhính hơn Nụ mấy tuổi, là bạn thân của nhau lại không dám chèo thuyền đi tìm xác.

Họ cứ đứng bên bờ sông mà khóc mà hờ vật vã.  Mãi tới đúng ngọ thì mới có một chiếc đò dọc đi qua phát hiện ra mưm métớ tóc và xác của Nụ nổi  cách đó  mấy tram mét..

Ông bà Chắt vội vàng kéo xác con lên bờ rồi chạy về nhà lấy chiếu và áo tơi che tạm. Một thẻ nhang, bát cơm và quả trứng gà luộc duoc đặt trên đầu ngươi xấu số

Đám cá mương háu đói đang lượn lờ  quanh chiếc thuyền cũng vừa được kéo lên..

Trở lại thời khăc tối qua, sau khi gây án xong, Vương Cường mải miết đi về hướng Đông Triều. Hắn là một tay giang hồ nổi tiếng vùng Giang Nam bên Tầu với biệt hiệu là Độc xà châm diệu thủ , nghĩa là tay quen sủ dụng kim nọc rắn độc , nhưng mới sang Nam bang,  nói tiếng Việt mới được đôi câu, nên hắn cũng phải sợ giáp mặt nhiều người

Mãi tới chiều hắn mới dám nghỉ lại một quán cắt tóc. Hắn ra hiệu cho thơ:

Cái nỉ lỉ phá ơ!

Ông thợ cắt tóc đang soạn đồ nghề để về , không hiểu., hắn phải chỉ dao cạo rồi chỉ lên đầu;

Sau khi đã được cạo trọc đầu , hắn móc mấy đồng tiền ra trả rồi vội vã khoác tay nải lên đưong đi tiếp.

Người thợ vừa về tới nhà thì xùi bọt mép , ú ớ một câu:

–      Thằng ….khách trú…nó…

rồi ông qua đời

Đêm hôm đó, trời đã khuya, trên chùa Quỳnh Lâm Đông Triều  , sư cụ Tịnh Không vẫn đang ngồi trên bồ đoàn. Sau lưng cụ là chú tiểu Hư Trúc. Họ đang tĩnh tâm , thiền định, quán thong bằng bài kệ Cáo tật thị chúng của Đại sư Mãn Giác:

Xuân khứ bách hoa lạc, Xuân đáo bách hoa khai. Sự trục nhãn tiền quá, Lão tùng đầu thượng lai. Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận, Đình tiền tạc dạ nhất chi mai.

» a

Mỗi  câu lấy làm  một nhịp thở.

Thực ra theo tong phái Vô Ngôn Thông ( quán thong không bằng lời ) thì kệ vẫn là hữu ngôn , vẫn có xuân ,có hoa , có khai ( nở)  lạc (  rụng) …Còn có lời là còn tạp niệm,

vẫn chưa quán thong không lời được

Thiên hạ giai tri mỹ vi mỹ , tư ố hĩ ,

nghĩa là khi mọi người chúng ta thấy nó  là tốt đẹp thì nó đã là xấu rồi  .

Với đầu óc còn non nớt như sư tiểu Hư Trúc thì nếu không dùng lời thì làm sao chú hiểu được sự vi diệu của thuyết Vô Ngôn?

Chú mới vào chùa được ba năm nay . Tuy nhiên thời gian vẫn còn dài hơn sư thày Hư Chiêu. Hư Chiêu đang kêu đau đầu nằm nghỉ ở nhà trai.

Hư Trúc lớn lên ở xóm quê này, còn Hư Chiêu thì từ chùa Lang Tài về..

Ngoài trời tối đen như mực. Vì bài kệ bằng chữ Hán nên sư cụ vừa luyen thiền đinh vừa dạy chũ cho tiểu Hư Trúc . cụ  thúng thắng ho khan.

Bỗng cụ nghe như có tiếng gió vít một canh thong phía sau thiền viện  . Lập tức hai tay cụ chống xuống bồ đoàn và phi thân ra cửa nhanh như chớp.

Lẫn trong bong đêm, cụ nhận ra Hư Chiêu và một người mặc áo đen vừa lẩn vào sau gốc cây dứới núi. Cước bộ của họ thật nhanh. Tuy đã già nhưng sư cụ Tịnh Không nhanh cũng không kém họ. Cụ chay đuổi theo..

Cụ chỉ cần nhún nhẹ là bay vút lên ngọn thông , lấy thế và sức gió của tay rộng của áo cà sa , Viên Chiểu đã có thể bay như một cánh én xuống chân núi, bắt kịp người mặc áo đen, còn Hư Chiêu đi theo hắn thì lủi trốn nơi đau không thấy.

Người mặc áo đen chính là Dộc xà châm Diệu thủ Vương Cường . Hắn vẫn phi nhanh vun vút không thèm ngoảnh lại mà phóng một mũi tên độc ngược về phía sau. Sư cụ  Tịnh Không van bay là là , chân này chưa tiếp đất thì chân kia cụ dã đạp vào đá hoặc gốc thông bay tiếp theo. Ống tay áo cu gạt ngay mũi tên rơi xuống đất .

Thuật phi thân của người mặc áo đen  rất cao. Tuy nhiên, do đêts m tối lại không thuộc đường  , nên hắn chưa thể trổ hết tài nghệ phóng cham và tiễn đươc.. Hắn không ngờ  khi vừa đặt chân đến nơi này đã gặp ngay một lão cao thủ.  Anh hùng võ lâm phương bắc vốn chỉ xem võ sư phương nam như là bọn nhóc con mới học võ. Nay hăn thấy một sư cụ phương nam có thể mượn thế cây đi hang trăm trượng không tiếp đất , khiến hắn  không thể xem thường. Hắn đành phải dùng  Hồi đầu ưng trảo một thế võ gia truyền. Hắn đột ngột dừng lại. Sư cụ Tinh Không vọt qua trước mặt hắn. Hắn rút độc châm ra. Bỗng có một tiếng hét to :

Không được hại thầy ta!

Tay  khựng lại , hắn cười gằn và phi ngược trở lại phía chùa và mát hút

 

Đỗ Anh Thơ :

Truyện kiếm hiệp : Chiếc áo cà sa bỏ rơi bên suối

Chương 2 Sư cụ Tinh Không 

Sư cụ Tịnh Không về ngồi im lặng không nói trước tượng phật ,  cụ nghe tiếng  sư đệ Hư Chiếu đang đập đầu khóc ở sau lưng máu chảy đầm đìa cả trán.  Nhưng Tinh Không vẫn làm ngơ. Lát sau, cụ về trai phòng.

Sáng hôm sau cụ dậy thật sớm ra trước sân chùa rồi phi nhanh xuống chân núi. Cụ luyện thế võ mà người áo đen định dùng để ám toán cụ.  Đang chay rất nhanh, cụ đột ngột dừng rồi quay đầu lại , hai đầu gối chùng xuống, lưng cúi khom khom , hai tay vươn ra, bàn tay  khum khum như con chim cắt ở tư thế vồ mồi. Mắt cụ đung đưa nhanh như hai tia chớp. Rồi mười ngón tay cụ chụm lại đánh vào một gốc thông cổ thụ. Cành thông rung bần bật từ gốc lên đến ngọn như vừa chịu một cơn lốc. Sau động tác đó , cụ lại lững thững vừa đi vừa hít thở leo lại lên sân chùa.

Cụ luyên khoảng mười lần như thế rồi mới ngừng và ngồi xuống một mô đá . Nhịp thở trầm ổn vẫn như thời trai trẻ .

Sư tiểu Hư Trúc đang quét sân chùa còn Hư Chiếu vừa vun gốc và tưới nước cho mấy gốc hoa mậu đơn và ngâu xong đang leo lên gác thỉnh chuông.

Ngôi chùa Quỳnh Lâm tuy nhỏ nhưng yên tịnh, không khí thật thanh khiết. Người ta đã  nghe tieng vo vo của đàn ong bay đi hút mật. Dàn cá dưới hòn non bộ

như nghe tiếng hiệu lệnh , đang lượn lờ. Ngay lúc đó tiểu Hư Trúc mang ra một rá cơm thừa đổ xuống nước và bầy cá quẫy mạnh tranh nhau cướp ăn  .

Sư cụ Tịnh Không vội vàng vào trước tam bảo tụng kịnh gõ mõ.

Hư Chiếu và Hư Trúc ngồi phía sau im lặng Tung xong bài kinh buổi sáng rồi nhưng sư cu Tịnh Không vẫn ngồi yên trên bồ đoàn.

Đầu óc cụ nghĩ miên man. Trước hết là nghĩ về Hư Chiếu. Đồ đệ này  vừa từ Lang Tài sang xin cụ dung nạp làm đệ tử. Sáng dạ, chịu khó nên cụ rất mến. Tuy nhiên     sư thường xin phép cụ đi giao du vạn cảnh các chùa quanh Yên tử nhiều lần. Sư đi một mình. Cụ Tịnh Không thường đặt dấu hỏi phải chăng là Hư Chiếu vì thất tình hay phiền muộn gì mà cắt tóc đi tu ?

Đêm qua sao đệ tử này lại lén lút gặp người mặc áo đen và khi hắn định ám toàn thì  đã hét lên để cứu mình.

Người mặc áo đen rõ ràng là từ Tầu mới sang. Hắn là người của  Nam Tống chạy sang ta hay là thích khách của quân Thát ? Với Hư Chiếu có mối quan hệ gì ?

Cụ vừa nghĩ đến đó thì ngoài tam quan có tiếng đông người ồin ào. Tiểu Hư Trúc ra mở cổng chùa. Té ra là một doàn thương lái , lỡ độ đường , xin tá túc.

Khoảng tất cả 16 người, có đàn ông đàn bà lẫn trẻ con. Họ ngồi bệt xuống sân chùa nói chuyện xi la xi lộ . Có một người biết nói tiếng Việt . Người này trình bày với sư cụ là họ  gồm bốn gia đình người Phúc Kiến  chạy giắc Thát vượt biển sang. Lênh đênh trên biển nhiều ngày hết thức ăn nước uống cuối cùng thuyền họ trôi dạt đến nơi này.

Sau khi nghe  họ nói tình cảnh, sẵn lòng từ bị , sư cụ liền truyền Hư Chiếu đưa họ xuống một khoảng đất đồi dưới chùa.  Ở đó có mấy gian nhà xưa nay bỏ trống.

Họ được cấp phát một ít thức ăn dự trử của nhà chùa. Thế là ngay ngày hôm sau họ thành một xóm nhỏ .

Một tuần trăng sau họ đã be bờ khai phá trồng được hơn một mẫu lúa ở gần suối dứới chân núi. Bên kia suối là một xóm người Việt. Trẻ con hai xóm lúc thân thiện vẫn tụ tập dưới sân chùa , chơi với  nhau do sư tiểu Hư Trúc bày trò cúng bái. Nhưng phần lớn là chúng chọc ghẹo nhau. Bát đầu là trẻ Việt ỷ thê đông , đầu têu

từ thằng Cậy. Nó đu trên cành cây lộc vừng rồi hát to :

…Ngổ pên tầu là ngố mới sang

Sang đất nam Việt, kiếm ăn… xực phàn…

Và thế là Lú Tầu cửi trần trùng trục đuỏi theo. Cậy liền nhảy xuống nước bơi sang bờ suối bên kia , nhăn răng ra cười. Khác với lũ nhóc, người lớn Tầu và Việt như biết đoàn kết và nhường nhịn nhau hơn. Bốn gia đình người Tầu sang lánh nạn, vơ chồng gia đình thứ nhất là lão Đại , còn được gọi là Ly Xu Xai( Lý Tú Tài) , vợ chồng nhà thứ hai là Lão Nhị, vợ chồng nhà thứ ba , thứ tư là A Tam , A Tứ.  Mỗi gia đình đều có một trai một gái.  Thằng Lú như đã kể là con LyXuXai.. Dàn bà con gái thường quanh quẩn trong nhà, hết khâu vá áo quần lại may giầy vải. Thỉnh thoảng họ đi lên mạn biên giới , đưa về lúc mấy bao bột mì , lúc thì kê mà họ đổi được từ munhi ( mộc nhĩ) với người Tầu phía bên kia ;

Dàn ông họ thường đi cả đoàn với nhau , lên rừng khai thác luồng về  và đang học theo người Việt làm cái cọn để guồng nước tưới cho  ruộng lúa.

Trong đế giầy vải của LyXũXai có khâu một cái bản đồ vẽ trên da dê , chữ nhỏ ly ti.

LyXuXai thường đúng giờ ngọ lại đo đo vạch vạch bóng ngọn núi cao trước mặt. Lão Nhị, A Tam, A Tứ  thì vác dao đi đốn luồng . Hành tung của họ rất bí mật. Tuy vây , chỉ sau hai tuần trăng, đã có hai người bám theo họ. Hai người này không ai khác là  Độc xà diệu thủ châm Vương Cường mặc áo đen và nhà sư Hư Chiếu .

Phát hiện ra hai dấu chân  người lạ , bọn Lão Nhị, A Tam , A Tứ thường vưà đốn luồng vừa cảnh giới ba mặt cho Ly XuXai tiếp tục đo đo vẽ vẽ rất khẩn trương.

Buổi chiều ngày thứ ba thì họ đã phát hiện ra một cái cửa hang được che khuất bởi mấy cây dẻ rừng và những bụi dây leo chạc chiu.

A Tứ ở lại trông coi, còn ba nguoi vội vã vác luồng về xóm.

Bóng mặt trời vừa khuất sau núi , Hu Chiếu xuất hiện. A Tứ trông thấy người lạ vội vàng rượt đuổi theo . Hư Chiếu chạy như bay xuống chân núi..  Ngay tức khắc , Độc xà châm diệu thủ Vương Cường từ chỗ nấp chui ngay vào hang. Khi A Tứ phát hiện ra có một cành cây trước cửa hang bị gãy thì cũng chính là lúc hắn  thấy nhói một cái như kiến đổt và ngã vật xuống. Hư Chiếu quay lại thấy A Tư đã tắt thở , đứng như trời trồng miệng không ngừng tụng kinh. Một lúc sau sư thấy Vương cường từ trong hang bò ra . Tay và cổ của nó quấn đầy rắn nào là cạp nong , hổ mang, hổ lửa Hắn cười hì hì trông thật thỏa mãn

Hắn đứng chỉ cho Hư Chiếu đào một cái hố sâu ở phía trong hang rồi vùi xác A Tứ xuông.

Xa xa dưới chân núi có hai ánh đuốc chập chờn và tiếng người gọi . Đó là tiếng sư cụ Tịnh Không và tiểu Hư Chiêu. Gọi chán không nghe thấy tiếng thưa , hai người quay lại về chùa.

Chim cú đi ăn đêm thỉnh thoảng lại kêu một tiếng như lợn bị chọc tiết , nghe thật rợn người;

Hư Chiếu và Vương Cường muốn tiến sau hơn vào trong hang , nhưng cửa hang hẹp vừa đủ cho một người bò vào .  Vào sâu hơn họ phát hiện ra một cái hang khá rộng.  Thạch nhũ. rêu và đá trơn nhẫy . Đêm tối mịt mùng.

Vương Cường chọn  một hòn đá rồi lăn ra ngủ, mặc cho rắn độc bò xung quanh còn Hư Chiếu thì ngồi vật vờ bó gối gần cửa hang chờ trời sáng Tờ mờ sáng hôm sau Độc xà châm diệu thủ Vương Cường bắt Hư Chiếu đi dò khắp hang còn hắn thì loay hoai xép những hòn đá làm thành môt cái hang nhỏ rồi thả rắn vào đó. Hắn rất thạo nghề nuôi rắn độc lấy nọc để làm tên . kim độc giết người.

Hắn theo sau Hư Chiếu vừa quan sát địa thế hang . Hắn vồ được mấy con nhái liền sai Hư Chiếu ra ngoài hang nhặt củi khô rồi lấy đá lửa nướng một con nhái bự làm thức nhắm với bình rượu mang theo và một củ sắn lùi. Mấy con nhái nhỏ hơn , hắn vứt cho lũ rắn

Bỗng hắn nói :

–      Cái hang này hảo lớ. Ngộ sẽ tá túc ở đây.  Hàng tuần nỉ tiếp tế thức ăn lên cho ngổ. Nếu sai hẹn hoặc để lộ hãy  coi chứng  . Nhưng mũi kim này không tha cho nỉ đâu. Vừa nói hắn vừa hua tay , hai ba mũi kim châm sáng loáng trước mặt Hư Chiếu.

–      Thôi đi về chùa đi.

Hư Chiếu chắp tay niệm Phất. Đi mấy bước đến cửa hang rồi nằm xuông trườn ra ngoài.

Như được giải thoát , trống ngực sư đập thình thịch, áo cà sa lấm lem những bùn đất. Sư chon một chỗ suối vắng tắm rửa qua loa  vứt  bộ cà sa bẩn trên bờ rồi lấy trong tay nải ra bộ cà sa mới,  mặc vội và tất tả men theo đường núi của người đi rừng hướng về cửa sông Kinh Thày    ,

.                   Nha su mai mê bước đi như người vô định. Tới xế trưa, dòng sông hiện ra và bến đò nghèo thôn Trần xá vẫn vắng teo. Hư Chiêu gọi đò . Một bà già lưng đã còng nét mặt tiều tụy từ trong túp lều xiêu vẹo ngó cổ ra. Khi thấy sư thầy cần qua sông  , thì vôi vàng xuống bến đẩy thuyền ra.

Hư Chiếu như người ngủ mê , sực tỉnh liền hỏi :

–      Cô lái đò ở bến này đi lấy chồng rồi hả cụ ?

Nghe nói vậy cụ òa lên khóc . Khóc chán rồi cụ mới nói trong tiếng nấc :

–      Nó mất rồi thày ơi !

Rồi cụ hời to :

Nụ ơi , con ở đâu không về để chở khách này con !

Hư Chiếu nghe nói , lặng người như chết đứng . Hai năm trước, sư đi qua bến này, Cô lái đò có gương mặt trái xoan, chiếc khăn đen mỏ quạ ấy mà ai đã từng gặp một lần không thể nào quên ấy, đưa thày qua sông.

Cô cứ nhìn Hư Chiếu như muốn hỏi : Sư thày thất tình sao mà phải đi tu hở thày? Còn Hư Chiếu thì đột nhiên liếc nhìn cô suýt nữa thì cửi  vứt ngay chiếc áo cà sa đi rồi quỳ xuống chân cô mà xin cô hãy thương lấy một đưa trẻ mồ côi không nhà không cửa như thầy.

Nhưng rồi vì mới phát nguyện dưới đôi mắt từ bi của Phật, Hư Chiếu đành lưu luyến nhìn và chia tay cô.     .

Nay  Hư Chiếu nghe cụ già- chính là bà chắt Nụ , kể đến cái chết  của con , tư nhiên Hư Chieu như  bao nhiêu cái dồn nén trong long , bật khóc to lên,

Sư theo bà mẹ tới mộ người xấu số. Bà chắt Nụ nói cho Hư Chiếu nghe cặn kẽ chuyện một chiều chập choạng mùa đông , Nụ chở đò cho một khách vang lai rồi chết trôi trên bến sông mà cô thuộc lòng như trong bàn tay này. Hư Chiếu nhớ lại  cái chết của  Nụ,  bác thơ cát tóc với sự xuất hiện của Vương Cường…. Rồi Hư Chiếu đấm ngực thình thịch  vật vã ra đất vừa niệm Phật vừa nghiến răng ken két;

Chính hắn đã giết Nụ. Ta thề phải giết hắn

Đoạn Hư Chiếu mở tay nải lấy ra mấy đồng tiền đưa cho mẹ Nụ . Thầy chấp tay vái bà rồi không sang đò nữa chạy như điên ngược trở lại đường cũ

Hư Chiếu vừa chạy vừa gào to như người điên:  :

Ta sẽ  trả thù này cho  nàng, Nụ  ơi!,

Hư Chiếu có tên là cu Tèo người quê ở Lang Tài Bắc Ninh.. Mồ côi mẹ từ thuở mới lọt lòng , bố phải bế đi sang xin sữa hàng xóm. Mấy năm sau bố lấy vợ kế. Dì  ghẻ quá cay nghiệt lại hay xúc xiểm chồng nên Tèo bị bố đánh nhiều khi vô cớ. Bởi vậy Tèo thường bỏ đi lang thang, đêm ngủ ở chùa không về. Sư cụ Viên Chiếu trụ trì chùa Lang Tài thương hại đến xin cho Tèo về ở hẳn chuà . Em trở thành chú tiểu từ đó.  Năm hai mươi tuổi Tèo  lên sư thày được ban pháp danh là Hư Chiếu   Khi sắp mât  sư cụ thấy Hư Chiếu

Phật tính còn thấp nên  mới gửi Hư Chiếu sang chùa Quỳnh Lâm cho sư cụ Tịnh Không.  Phương pháp tu của Tịnh Không là Vô Ngôn , cả ngày không nói với đệ tử một lời, bắt phải tự suy ngẫm nên Hư Chiếu ngày càng nản.  Gặp Độc xà châm diệu thủ Vương Cường rủ rê,  Hư Chiếu thường bỏ chùa cùng hắn đi tìm một cái hang do một tên thái thú đời Đương cất dâu vàng. Vương Cường cũng chỉ nghe phong thanh cái hang này gần chùa Quynh Lâm nhưng không có siw đồ.

Truyện đang diễn biến tới đó  thì xẩy ra chuyện sư cụ Tinh Không phát hiện và truy đuổi Vương Cường. Tiếp theo đến chuyện Vương Cường giel A Tư vào ẩn trong hang và khống chế Hư Chiếu.   . . .

Hư Chiếu vứt áo cà sa lại bên suối rồi định trốn về Lang Tài.

Tới bến đò Trần Xá , Hư Chiếu nhận ra bộ mặt thật kẻ ám toán Nụ , cô gái mà anh yêu thương, có ý định hoàn tục  và lấy làm vợ .

:

Đỗ Anh Thơ : Truyện kiếm hiệp : Chiếc áo cà sa bỏ rơi bên suối : Chương III : Tấm bản đồ da

Nov24

 

Tình yêu thầm  kín trong nhà tu hành bât đắc dĩ tan thành mây khói .   Hư Chiêu đành trở lại chùa Quỳnh Lâm sám hối trước tượng phật. Sư cụ Tịnh Không không hé răng truy vấn một lời và cụ  xua tay mỗi khi Hư Chiếu muốn giải bày lỗi lầm với cụ.

Y hẹn ngày tiếp tế cho Độc xà châm diệu thủ, Hư Chiếu mang lên hang một nải chuối , oản , gạo nếp và gạo tẻ, tương….Hư Chiếu ở lại ăn cơm với Vương Cưong để nghĩ cách đâu độc. Tuy nhiên, hắn rất cảnh giác. Mọi thức ăn chay  hắn đều để Hư Chiếu ăn trước.. Còn những món khác như rắn, ếch …thì hắn đã biết Hư Chiếu kiêng sát sinh nên hắn tự làm lấy.

Vương Cường bảo cho Hư Chiếu biết  Lyxuxai, Lão Nhị và A Tam  đã phát hiện ra hắn ở trong hang. Té ra, Vương Cường cùng nhóm đi tìm vàng với Lyxuxai, được Lyxuxai cử đi tiền trạm.

Sắn máu giang hồ tham lam, hắn phản lại Lyxuxai và dự định rủ Hư Chiếu hợp sức cùng hắn. Sau khi tìm được vàng sẽ tìm cách thủ tiêu nhà sư này.

Tuy nhiên, bản đồ lại nắm trong tay Lyxuxai nên đã gần một tuần qua, hắn chỉ quanh quẩn ở cái hang rộng ở ngoài , tìm mài không thấy một khe hở , vết nứt nào để đi sâu vào trong.

Thế nhưng, nghe tiếng dơi kêu chít chít, tiếng nước róc rách thì hắn đoan chắc đây chỉ mới là ngoài cửa hang.Bởi vây, hắn bắt Hư Chiếu lần sau phải mua lên cho hắn các thứ như búa chim, đục đá…để hắn đi tìm ra phía ngoài rộng hơn.

Lại nói về nhóm Lyxuxai. Sau khi biết A Tứ mất tích , Lyxuxai biết cửa hang này đã bị lộ, chúng tập trung vào việc khai thác luồng buông về làm cọn guồng  để tưới cho lua. Chúng làm ăn chăm chỉ khiến sư cụ Tịnh Không cũng phải khen.

Lyxuxai còn chặt về rất nhiều ống sậy. Hắn làm mây cây tiêu thổi bài Lưu thủy cho cụ nghe. Cụ khen nức nở.

Đêm khuya hắn ghép nối các ống , gắn xi lại cẩn thận, làm ống thở rồi lặn xuống suối một mình. Thật cần thiết lắm thì hắn mới cùng con là Lú Tầu cùng lặn như tập bơi lăn cho con. Hắn bắt dầu cảnh giác với đồng bọn.

Thằng Lú Tầu bơi dọc con suối , trên lưng đeo một ống sậy . Bố nó, Lyxuxai lặn ở dưới thỉnh thoảng lại ngoi lên thở. Chỗ nào cần lăn sâu , lão ngậm lấy đầu kia của ống. Cuối cùng lão tìm ra cửa hang ngầm ở dưới nước  . Biết rất nguy hiểm nhưng nghĩ đến vàng , lão manh dan chui vào một mình. Hang khá sâu và dốc , lão lặn cho tới khi suýt ngạt thở thì bất ngờ thấy mình nổi lên ở trong hang. Lão nằm thở một lúc rất lâu rồi đứng dậy , men theo dốc đá đi vào. Đi chừng một trăm bước , lão phát hiện ra một bộ xương với rất nhiều những hòn đá lạ. to nhỏ khác nhau xếp theo quẻ đại quá. Lão cẩn thận vượt qua rồi tới những hòn đá bày trận đồ tiểu quá , trận đồ quẻ bĩ , cuối cùng đến những hòn đá xếp theo quẻ thái. Một con rắn hổ mang chúa ngóc đầu dậy phun nọc phì phì. Lão bình tĩnh lấy dao chém đầu rắn, hút cạn máu nó , phanh bụng nuốt gọn quả tim đang đâp của rắn. Lập tức máu trong người lão bừng bừng, sực mạnh như tăng lên gấp bội . Lão tiến lên ba bước , rẽ trái bảy bươc rồi lùi lai hai bước   , lão đụng ngay một vách đá chắn ngang. Lão giơ tay ra đẩy , hòn đá   xoay đi 180 độ ,lão len vao . Cửa hang lien đóng lại.

Dui mắt, định thần , lão thây trước mắt mình là môt cái hang rất rông. Đâu đó như có  thầm thì tiếng người .

Đó chính là tiếng nói của Hư Chiêu và Vương Cường ở hang bên kia vọng lại. Lão cười gằn  và buông một tiếng chửi :

–      Tiu tha ma .

Tiếp theo hai tay lão bắt quyết , chân bước theo nhịp như múa, lúc tiến lúc lùi lúc rẽ trái , lúc qua phải., miệng lẩm bẩm : y, ân , xan xư….và cuối cùng lão lại đụng tới một vách đá khác.

Miệng niêm  thần chú , tay lão đưa tay đẩy …và cánh cửa thứ hai mơ ra . Trước mắt lão là một cái hang rộng màu vàng chóe . Từng thỏi vàng xếp chồng lên nhau . Có chỗ thành ngọn núi , có chỗ thành khe suối long lanh ánh bạc.

Lão biết nước con suối này là  thủy ngân và các độc tố khác nên không dám đụng tới một thỏi vàng nào.

Lão lại tiếp tục bước tiến bước lùi và đếm và gặp ngay xác một cô gái áo quần hoa sặc sỡ .Sau một lúc kinh sợ hoảng  hồn , lão từ từ dùng hai tay nâng đầu cô gái .Lập tức áo quần trên người cô mũn ra . Một bộ xương trắng hếu, hai hốc mắt nhìn lão , nhăn răng ra cười.

Lão lấy được một miếng da dê chi chit chữ rồi sa sẩm mặt mày và ngã  bất tỉnh

Khoảng một khắc sau, lão tỉnh dậy, lão mở miếng da dê vừa lấy đươc ở dưới đầu xác cô gái ra.  Lão đọc được rất nhiều hình vẽ khác nhau . Đầu tiên  là   hình một bộ xương người . Tiếp theo là hình đầu lâu với các xương ống tay, ống chân được xếp thành các đồ hình khác nhau. Nhận ra hình  chỉ dẫn , lão chấp tay vái bộ xương rồi dỡ ra sắp xếp . Trước hết, lão xếp chữ   Đường  ( 唐) , rồi lât sang trang sau , xếp chữ Đại ( 代  ) . Cứ lần lượt như thế , lão xếp được chư Lý (李)  rồi chữ chủ ( 主 ) chữ Nhân ( 人)  chữ Hậu ( 后 ) chữ Duệ( 睿)  cuối cùng là hai chữ Diện (  面) và  chữ Kiến ( 见) .

Lập tức , ở một góc hang sâu thẳm , phát ra  những tiếng khoc ai oán . Tiếng khóc nổi lên  và đồng thời trên đầu nguồn con suối bạc , tuôn trào xuong một dòng máu đỏ. Nó đẩy lui dần dần nước suối bạc. Nước thuy ngân trên suối bạc rút cạn khô.  Một canh giờ sau , con suối mà có vô vàn những thỏi vàng xếp trên bờ đó , biến thành những vàng và máu.

Tiếng khóc ai oán trong hang sâu vang xa , đập vào tai Độc xà châm diệu thủ Vương Cường và Hư Chiêu ở bên cạnh . Độc xà châm diệu thủ Vương Cường dán mắt vào một lỗ khe đá mà hắn vừa đục đươc mấy hôm nay, hăn nhìn thấy cảnh tương Lyxuxai  đang ngồi trước một núi vàng lẫn máu.

Hăn tức tối lấy ra một chiếc châm độc , đặt vào khe đá và thổi vù một tiếng bay sang đâu LyXuXai .

(Còn nữa)

ĐTA

Đỗ Anh Thơ: Truyện cực ngắn : Mời các ngài cởi áo quần cùng nhảy thoát y vũ

 •   Docago cùng hai ông bạn già đi biển Vũng Tầu . Đứng trên bờ thấy bức bối, cả ba cởi áo quần xuống tắm . Nhưng không ngờ gặp nước, gió biển thổi mạnh, khiến họ rét run phải chạy vội lên bờ. Họ ngồi xóng xoài rồi cũng lấy cát đắp thành đắp lũy, cho sóng dánh tan, cũng như bọn trẻ con thường làm. Chơi chán, họ lại trở về đố nhau về chữ nghĩa.Trút Bỏ lấy tay vạch lên cát  chữ 农 , chữ 宏 rồi đố Docago .Docago :-  Dễ ẹch . Đó là chữ nông, là nghề nông viết giản thể và chữ hoành là to tát , là hoành tráng.

  Trút Bỏ tiếp :

  –        Còn chữ này :  衣

  –        Là chữ y, nghĩa là áo quần . Đến trẻ con mới học sơ trung cũng đã biết ba chữ này .

  –        Thế mà trong một hội nghị Thế giới bàn về Toàn cầu hóa , muốn chứng tỏ cho quan khách nước ngoài biết mình thông thái,   lãnh đạo nước chủ nhà đã trích dẫn thành ngữ cổ “Khinh quan dịch đạo, thông thương khoan nông “ ( 轻 关 易 道﹐ 通商宽农). Rồi không biết là cố ý hay là dốt, đã đọc chữ khoan nông thành khoan y đấy.

  –         Thích Thịt Chó :

  Ông ta có ý thành thật mời quan khách “ take off your coat” để cùng nhảy thoát y vũ với kỹ nữ Hàng Châu đấy. Nhưng họ sẽ không mời Ôm bà Ma đâu. Họ lấy lý do an nịnh .

  …   Cả ba ôm nhau cuời bò ra trên cát,  làm mấy cô chân dài đang bám theo các đại gia cũng phải ngoảnh lại trố mắt nhìn .

  _ Một ông sư phá giới với hai lão điên đấy mà

  Rôi họ lại õng ẽo chạy theo lũ đàn  ông lắm tiền./.

  14/9/2016

  Tại SG

  ĐAT