Nguyễn Bính Hoa với Rươu ( tiếp) Do TMCS. N.Chân…dich sang Anh Pháp …

Dịch:

TMCS : ANh , Hán.

Nguyễn Chân: Pháp Nga

Trịnh Phúc Nguyện: Pháp

Phan Hoàng Mạnh: Pháp

Rượu ái tình kia thành thuốc độc,

Vườn trần theo bướm phấn hương bay .

Đời tôi sa mạc, ôi sa mạc,

Hoa hết thơm rồi rượu hết say .

Trăm sầu nghìn tủi mình tôi chịu,

Ba bốn năm rồi năm sáu năm .

Khóc vụng mỗi lần tôi nhớ lại,

Men nồng gạo nếp nước hoa cam 

Anh: TMCS

That liquor of love becomes toxicant

From the garden of this world , that flower fragrance 

With the butterflies flies away together.

I seem to be in a desert – a terrible deserted land.

Liquor isn’t fermented and flowers aren’t fragrant !

Only me, I’ve suffered every sorrow and self-pity.

For three and four years, then five and six years.

I’ve cried my heart out when I’ve remembered 

The strong fermentation of glutinous rice

And the fragrance of orange flowers.

Hán- Dịch nghĩa, phiên âm HV: TMCS

Luyến ái tửu tình thành độc dược    Rượu ái tình thảnh thuốc độc  

Trần viên hồ điệp phấn hương phi   Hương phấn của bướm vườn trần bay đi

Ngã như hoang mạc, tự hoang mạc Tôi như hoang mạc, tựa hoang mạc

Hoa dĩ tận hương tửu bất mê          Hoa hết thơm , rượu chảng mê say…

Bách sầu thiên đỗi tự thân thụ        Trăm sầu ngàn tủi tự mình chịu

Tam tứ niên hựu ngũ lục niên         Ba bốn năm rồi năm sáu năm

Thâu khấp mỗi kì ngã tưởng niệm   Khóc vụng mỗi khi tôi tưởng niệm

Cam hương, nhu mễ diếu hà biên? Hương nước cam, men nếp nay đâu rồi?

Chữ Hán: TMCS

戀愛酒情成毒藥 

塵園蝴蝶粉香飛

我如荒漠似荒漠

花已盡香酒不迷

百愁千懟自身受

三四年又五六年

偷泣每期我想念 

柑香糯米酵何邊

Pháp : Nguyễn Chân

Mais cet alcool d’amour ait devnu toxique

Le jardin du bas monde suit les papillons, pollen et senteur s’évaporent

Ma vie devienne désert, vrai désert

Les fleurs perdent leur fragrance, les papillons

Cessent de voltiger et l’alcool ne m’enivre plus!

 

45.Tristesse et humiliation je souffre moi même

Trois, quatre, puis cinq, six ans s’écoulaient

Je pleure en cachette chaque fois que je me remémore

À l’alcool ardent, au riz gluant et à l’eau de la fleur d’orange

 

Nga: Nguyễn Chân

Эта водка стала уже отравой

Земный сад следил за улетыми бабочкими с пыьцой

Моя жизнь стала пустиной, истинной пустиной

Цветы прекратили пахуть, а водка не пьянит

 

Печаль и несчастье переношу самому

Два, три года, затем пять, шесть лет протекли

Плачу тайно когда воспоминаю об всём

Крепком ферменте, клейком рисе, воде флёроранжа

 

Pháp: Trịnh Phúc Nguyên

Cet amour est devenu un poison,

Au jardin terrestre,je poursuis les papillons parfumes,

Ma vie ,hélas,est devenue un vrai desert,

Fleurs non plus parfumées,alcool non plus enivrant!

 

J’endosse tout seul tant de chagrins et de peines,

Quelques années passées,encore plusieurs passées,

Des fois, pleurant en mon coeur, je me souviens

De l’alcool extrait du riz gluant fermenté,

Et du parfum distillé des fleurs d’oranger.

Pháp: Phan Hoàng Mạnh

Cet alcool de l’amour devenait du poison,

Dans le jardin terrestre, on poursuivait les papillons

                                       avec des senteurs éparpillées.

Ma vie devenait désert, hélas! un vrai désert!

Les fleurs avaient perdu leur arôme et l’alcool – sa

                                                         saveur enivrante.

Tout seul, j’avais supporté mille chagrins et confusions.

Avaient passé quelques années et puis d’autres années.

Et discrètement je pleurais chaque fois que je me souvienne

Du ferment capiteux du riz gluant et de l’eau 

                                         parfumée des fleurs d’oranger.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s