Nguyễn Bính : Hoa với Rượu khổ 19-20

TMCS: dịch Anh, Hán.

Nguyễn Chân; dịch Pháp, Nga.

Trịnh Phúc Nguyên: dịch Pháp.

Phan Hoàng Mạnh: dịch Pháp.

Ngồi bên lò rượu đêm hôm đó,

Nhi rót đưa tôi nước rượu đầu .

Nhắc lại ngày xưa mà thẹn lại ,

Ngậm ngùi hai đứa uống chung nhau .

Tôi kể: “U tôi đã mất rồi,

Cửa nhà còn có một mình tôi …”

Nhi rằng: “Ngày trước u thường nói

Hai đứa mình trông đến đẹp đôi …”

Anh: TMCS

Sitting by the oven that night

Nhi pours for me the first cup of liquor.

Repeating the memory of the past, once again we both are shy

Being grieved, we drink this same cup together.

I tell her: “My Mom passed away.

At home I alone stay…”

Nhi says:” Mom said- in the past-

That we look like a good match…

Hán; TMCS phiên âm , dịch nghĩa.

Toạ tại tửu lô biên thử dạ       Ngồi cạnh lò rượu đêm hôm đó                  

Thủ bôi vị ngã Nhi thân châm  Nhi tự tay rót chén rượu đầu cho tôi

Vãng thời đề khởi đồng tu quý Nhắc đến ngày xưa cùng thẹn thùng

Cộng ẩm cha môn sầu mãn tâm.  Hai đứa cùng uống lòng buồn rầu.

Ngã giảng : Mẫu thân dĩ quá thế         Tôi kể: Mẹ đã mất rồi

Gia trung duy hữu ngã đơn thân.     Nhf tôi chỉ còn mình tôi

Nhi đàm: vãng nhật mẫu thường viết  Nhi bảo: Xưa mẹ hay nói

Cha lưỡng thành duyên vi tuyệt luân!   Hai đứa nên đôi đẹp tuyệt trần

Chữ Hán : TMCS

坐在酒炉邉此夜

首杯为我儿亲斟

往时提起同羞愧

共饮咱们愁满心

我讲母亲已过世

家中惟有我单身

儿谈往日母常曰

咱俩成缘为绝伦 

Pháp: Nguyễn Chân

À côté de l’alambic à cette soirée

Nhi m’a versé de l’alcool fraichement distillé

Remémorons aux jours passés,  nous sentant un peu honteux

Nous nous attendrissons et buvons ensemble

 

..Je lui raconte que ma mère a décédé

Moi. je reste à la maison solitairement

Nhi dit ”Auparavant Maman souvent se plaisantait

Nous nous formeront un couple bien assorti”

Nga: Nguyễn Chân

У перегонного аппарата в эту ночь

Она  наливает мне первый дистиллат

Намоминаем л прошлом и смущимся

С душевной болей мы вместе выпьём

 

77.Я ей расдазал, что мать моя умерла

У нас отстался один только я

Она ответила : Раньше она часто говорила

“Оба мы составимся очень прекрасную пару”

Pháp: Trịnh Phúc Nguyên

Cette soirée,assis auprès de l’alambic,

Nhi me versa la première prise d’alcool,

Confus,nous nous rappelions les jours d’antan,

Nos coeurs attendris,nous en sirotions ensemble.

Je lui racontai:”Ma mère est décédée,

Je reste l’unique de toute ma famille…”

“Autrefois,dit Nhi,souvent,Maman répétait:

Vous deux,vous faites un couple bien assorti!”

Pháp: Phan Hoàng Mạnh

Assis ensemble à côté du fourneau d’alcool dans cette

                                                                         nuit-là,

Nhi me verserait l’alcool de la première cru.

On se remémorerait le passé dans la confusion, 

Et avec amertume, nous deux boirions ensemble 

                                                    dans un même verre.

Je lui raconterais:” Ma mère est décédée.

De toute la famille, il ne reste plus que moi seul…”

Nhi remarquerait:”Ce temps-là, on parlait souvent

Que nous deux formerons un couple bien assorti…”

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s