Nguyễn Bính : Hoa với Rượu ( tiếp theo và hết)

Thơ : Nguyễn Bính

 Dịch :

Anh, Hán : TMCS

Nga Pháp : Nguyễn Chân

Pháp        : Trịnh Phúc Nguyên

Pháp        : Phan Hoàng Mạnh.

HOA VỚI RƯỢU ( Tiếp theo và Hết)

Rượu cất kỳ ngon men ủ khéo,

Say người thiên hạ lại say nhau .

Chiều chiều hai đứa sang thăm chị ,

Chồng hái hoa cho vợ giắt đầu .

Chao ôi! Là mộng hay là thực ?

Là thực hay là mộng bấy lâu ?

Hai đứa sống bằng hoa với rượu,

Sống vào trời đất, sống cho nhau .

Nhưng mộng mà thôi, mộng mất thôi,

Hoa thừa rượu ế, ấy tình tôi .

Xa rồi vườn cũ hoa cam rụng ,

Gặp lại nhau chi muộn lắm rồi .

Anh: TMCS

Our liquor is distilled well with good fermentation

It makes people tipsy and we are in drink too.

Every sunset we both go to visit our sister.

My wife sticks in her hair some flowers 

That I picked up for her.

Alas! Is it in reality or in dream only?

For so long we have been  in dream or in reality ?

We both live on flowers and liquor

We live for universe and for each other.

But it’s only my dream, my dream only !

Oh, my love! It’s just like the remnant flowers 

And unsaleable liquor!  

It’s so far from old garden with falling  flowers.

It’s too late to see each other…

Hán- phiên âm, dịch nghĩa : TMCS

Tửu nhưỡng chính kì, tửu diếu hảo  Rượu cất đúng kì, men rượu ngon,

Cha môn tùng tuý dữ nhân gian   Hai đứa cùng say với nhân gian

Hoàng hôn cha lưỡng khán Nhi tỉ  Chiều chiều hai đứa sang thăm chị

Phu triết cam hoa  thê điếm trang.    Chồng hái hoa cam cho vợ trang điểm.

Y ô ! vi mộng hoàn vi thực  Chao ôi ! là mộng hay là thực

Vi thực hoặc mê đáo thử thì. Là thực hay mê đến bây giờ

Cha lưỡng sinh ư hoa dữ tửu,   Hai đứa sống nơi hoa với rượu

Sinh ư thiên địa, diệc tương y. Sống vào giời đất, cũng là sống dựa vào nhau.

Giá vi huyễn mộng,vi mê mộng  Đây là ảo mộng, là mê mộng,

Dư tửu thặng hoa cha lưỡng tình   Tình đôi ta như rượu ế, hoa thừa .

Hoa lạc cựu viên dĩ thái viễn      Hoa rụng vườn xưa xa lắm rồi

Tương phùng  hà dụng, ngộ kim sinh Gặp nhau ích chi, đã lỡ  kiếp này

Chữ Hán: TMCS

酒釀正期酒酵好

咱們從醉與人間

黃昏咱倆看兒姊

夫折柑花婦點裝

噫嗚為夢還為實

為實或迷到此時 

咱倆生於花與酒 

生於天地亦相依

這為幻夢為迷夢

餘酒剩花咱倆情

花落舊園已太遠

相逢何用誤今生

Pháp: Nguyễn Chân. 

L’acool distillé est bon grâce au ferment bien couvert

Nous passionnons le monde et nous étichons nous même

Chaque soir nous víisitons notre sœur

Je cueulle des fléurs pour qu’elle garnisse la tête

 

Hélas! C’est l’illusion ou la vérité?

Depuis longtemps, c’est la vérirté ou l’isullion?

Nous nous vivons avec des fleurs et de l’alcool

Vivons sur la terre et sous le ciel, l’un pour l’autre

 

Mais c’est perdu de tout, tout est illusoire

Mon amour ressemble à la fleur superflue, à l’’alcôl mévent

C’est déjà trop loin, le jardin aux ffleurs tombées

À quoi bon, se rencontrer de nouveau, c’est trop tard!

Nga: Nguyễn Chân.

Водка очень вкусна благодаря ферменту

Опьянают людей и опьяняем друг друга

Каждый вечер вместе посещаем сестру

Муж рвёт цветы и их жене прикаливает к волосам

 

Увы! Это  мечта или действенность?

Дейсственность или Мечта долгого времени?

Мы живём благодаря цветам и водке

Живём взаимно под небом и на земле

 

Но это только нрёза! Только иллюзия!

Лишние цветы, залежная водка-это моя любовь

Слишком далёк старый сад, где падали флёрдоранжи

Зачем вновь встречаться, уже слишком поздно!

Pháp: Trịnh Phúc Nguyên

Notre alcool,bien fermenté,est très délicieux,

Il enivre le monde et nous nous enivrons.

Chaque soir,nous rendons visite à notre soeur,

L’époux cueille des fleurs que l’épouse tresse aux cheveux.

Ô Ciel!Est-ce  rêverie ou réalité?

Depuis lors,est-ce réalité ou rêverie?

Nous deux vivons avec des fleurs et de l’alcool,

Nous vivons dans le monde et vivons pour nous-mêmes.

Hélas!Certes, c’est un rêve. Oh!.Ce n’est que rêve!

Fleurs de trop,alcool sans débit,c’est mon amour!

Déjà loin,fleurs d’oranger tombées dans l’ancien jardin,

Déjà trop tard…notre rencontre de retour!…

Pháp : Phan Hoàng Mạnh.

L’alcool bien fermenté par une main adroite

Qui avait enivré tant de monde, maintenant nous enivrerait 

                                                                            tous les deux/

Chaque soir, les deux rendriont visite à la soeur,

Le mari cueillerait des fleurs d’orange et les agrafferait

                                                  sur la chevelure de sa femme.

Hélas! C’est le rêve ou la réalité?

C’est la vérité ou ce n’est qu’un rêve qui dure jusqu’à 

                                                                              maintenant?

Les deux, nous vivrions de fleurs et d’alcool,

Et aurions vécu ainsi dans la nature, vécu l’un pour

                                                                          l’autre ainsi!

Mais, ce n’est qu’un rêve, un bien beau rêve!

Mon amour, c’est de la fleur flétrie et de l’alcool invendable.

C’est déjà bien lointain l’ancien jardin et les fleurs d’oranger,

Pourquoi encore se rencontrer? C’est déjà déjà trop tard.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s