Thơ Việt Phương CUỘC ĐỜI YÊU NHƯ VỢ CỦA TA ƠI( khổ 1-2) và bài thơ TMCS kính tặng người đi xa

Dịch thơ 

TMCS : Anh, Hán.

Trịnh Phúc Ngyên : Pháp

Phan Hoàng Mạnh: Pháp

BÀI THƠ TMCS THÀNH KÍNH DÂNG TẶNG NGƯỜI  ĐI XA…

                 Nhà thơ Việt Phương và vợ ông – bà Tú Lan

Nhà thơ Việt Phương, tập thơ Cửa mở
,

BÀI THƠ TMCS THÀNH KÍNH DÂNG TẶNG NGƯỜI  ĐI XA…

Hôm nay, ngồi trong Trà đình dựng nơi đất khách quê người, trước tập thơ Cửa mở của nhà thơ Việt Phương, TMCS mò mẫm từng lời, từng ý để chuyển ngữ …trong lòng xốn xang, nao nao tưởng nhớ một tài Thơ…Về tuổi đời, VP chỉ trước lứa TMCS vài ba năm  nhưng sự trải nghiệm và cống hiến về mọi mặt cho đất nước thì ông lồng lộng ở phía trước rất xa, rất rất xa và ở một tầm cao rất đáng kính nể…Ông có tư tưởng rất sáng tạo và đáng quý nhất là tinh thần dũng cảm nêu ra những ý nghĩ, quan điểm, cách nhìn rất mới ở thời điểm đó…Theo TMCS, đấy chính là điều đáng khâm phục, kính trọng nhất của VP...Hình như việc này, khó khăn , phức tạp, đôi khi “mạo hiểm” hơn nhiều so với lặp lại hoặc diễn giải thêm chung quanh các “nội dung kinh điển” từng là “khuôn vàng, thước ngọc”do các vĩ nhân đề xướng và đã được chọn làm “kim chỉ nam” cho hậu thế…   

Với TMCS, chúng ta không chỉ có một thi sĩ – chiến sĩ Việt Phương mà ở ông còn thấp thoáng đường nét của một LE PENSEUR hao hao như TMCS đã bao lần chiêm ngưỡng ở bảo tàng Le Louvre (Paris- Pháp)…

Xin chân thành dâng lên hương linh Ông đôi dòng cũng là nỗi niềm của một kẻ đi sau, đang học tập ông qua những dòng thơ đang còn ở bước dò dẫm để chuyển ngữ sang Anh và Hán.

Bài THƠ kính dâng Ông, TMCS đã viết Hán thi trước , rồi dịch Nôm sau. Tất cả mới “hòm hòm”, phác thành cái “khung” như dưới đây:

   Chữ Hán : TMCS.

译越方诗 

(相梅居士) 

他方今日译君诗

回想家乡于战期 

战火朦胧花满放 

人文全胜暴残时 

决心真理胜艰屯

如檄君诗催献身 

奇思忠言恒照耀

山河呼吁译时闻 

Phiên âm: TMCS

DỊCH VIỆT PHƯƠNG THI

                  (TMCS)

Tha phương kim nhật dịch quân thi

Hồi tưởng gia hương ư chiến kì

Chiến hoả mông lung hoa mãn phóng

Nhân văn toàn thắng bạo tàn thì.

 

Quyết tâm chân lí thắng gian truân,

Như hịch, quân thi thôi hiến thân,

Kỳ tứ trung ngôn  hằng chiếu diệu,

Sơn hà hô dụ, dịch thời văn.

Dịch nghĩa: TMCS

DỊCH THƠ VIỆT PHƯƠNG

          (TMCS)

Hôm nay, ở phương xa dịch thơ Ông,

Nhớ lại quê nhà vào thời kì chiến tranh,

Khói lửa mịt mù, hoa (vẫn) nở nhiều,

Tư tưởng Nhân văn đã toàn thắng thời buổi tàn bạo.

Quyết tâm vì Chân lí vượt qua khó khăn,

Thơ Ông như lời hịch thúc dục dấn thân.

Ý tưởng mới lạ, lời lẽ trung thực mãi mãi toả sáng.

Lúc dịch thơ (Ông) nghe thấy tiếng gọi của non sông.

  

Dịch Nôm (TMCS)

  

   DỊCH THƠ VIỆT PHƯƠNG

        Xứ người tôi dịch thơ Anh

Nhớ về một thuở chiến tranh quê nhà,

        Trong bom đạn, vẫn nở hoa,

Vượt trên  tàn bạo, đậm đà nhân văn.

       Vì Chân lí, thắng gian truân

Thơ Anh lời hịch : dấn thân vì đời !

        Lời Ngay, ý Mới  sáng ngời,

Dịch  câu thơ, vọng nghe lời núi sông

                                            TMCS- Juillet 2017

THƠ VIỆT PHƯƠNG:

CUỘC ĐỜI YêU NHƯ VỢ CỦA TA ƠI (Khổ 1-2)

Năm xưa ta nói rất nhiều “cực kỳ” và “hết sức”

Tội nghiệp nhất là ta nói chân thành rất mực
Chưa biết rằng “trời” còn xanh hơn “trời xanh”
Ta thiếu sự trầm lắng đúc nên bởi nhiệt tình.

Ta cứ nghĩ đồng chí rồi thì không ai xấu nữa
Trong hàng ngũ ta chỉ có chỗ của yêu thương
Đã chọn đường đi, chẳng ai dừng ở giữa

Mạc Tư Khoa còn hơn cả thiên đường. 

Anh:  TMCS

OH ! LIFE IS AS LOVELY AS MY WIFE.

 (Poem by Việt Phương – Translation by TMCS)

Since many years ago, we have repeated too much

the words “ super ” and “extremely”.

What a pity that we’ve spoken with our extreme sincerity.

We don’t know that the sky is bluer than the “blue-sky”.

We have not enough the  calm created by the enthusiasm.

We think that those who became “comrades”

Will never be bad persons.

In our ranks, there is only love and pity.

After selection,  stops on the midway nobody.

Moscow is certainly better than paradise.

Hán- Phiên âm, dịch nghĩa: TMCS

TỰ NGÃ THÊ KHẢ ÁI, A NHÂN SINH !
HỠI CUỘC ĐỜI ĐÁNG YÊU NHƯ  VỢ CỦA TA ƠI
 !

(Việt Phương thi – TMCS dịch)         Thơ Việt Phương- TMCS dịch

Cực kì, tuyệt dỉnh, thường niên ngữ. Hàng năm vẫn  nói: Hết mức, cực kì

Lão thực tương đàm,tối khả lân   Đáng thương nhất là nói  thật thà với nhau

Thiên tỉ lam không phi thức biệt Chưa biết phân biệt so sánh trời với trời xanh

Nhiệt tình đào chú thiểu thâm trầm Nhiệt tình hun đúc ra sự thiếu sâu lắng 

Thuỳ vi đồng chí  phi băng hoại        Ai là đồng chí thì không xấu nữa. 崩坏

Nội bộ chi gian chỉ cảm thương.    Nội bộ với nhau chỉ có thương yêu.

Dĩ hoạch hành trình nhu đáo đích. Đã vạch đường di phải đến đích.

Mạc tư khoa mỹ thắng thiên đường.  Mạc tư khoa đẹp hơn thiên đường.

Chữ Hán: TMCS

似我妻可爱-阿人生. 

(越方诗- 相梅居士译)

极其绝顶常年语

老实相谈最可怜

天比蓝空非识别

热情陶铸少深沉

谁为同志非崩坏

内部之间只感伤

已划路程行到的

莫斯科美胜天堂

Pháp: Trịnh Phúc Nguyên

OH! QUE LAVIE EST BELLE, QUE JE T’AIME COMME MON ÉPOUSE AIMÉE !

Le temps passé,nous avons trop souvent parlé:”extrêmement,beaucoup plus”,

Le plus pitoyablement,c’est que nous avons parlé avec grande sincérité,

Ne sachant que le”Ciel” était encore plus bleu que le”Ciel bleu”

Nous manquions ce caractère calme ,cultivé par l’enthousiasme.

Nous croyions toujours qu’étant camarades,aucun de nous n’était mauvais,

Dans nos rangs,il n’y avait qu’une seule place pour l’affection,

Une fois le chemin à parcourir déjà choisi,personne ne s’arrêterait à mi-chemin,

Moscou est mieux que Paradis!

Pháp: Phan Hoàng Mạnh.

 OH LA VIE QUE J’AIME COMME MON 

                          ÉPOUSE CHÉRIE!

Les ans passés, nous avions trop souvent employé des  mots  

                                        “extrêmement”, “de toutes forces”…

Et bien pitoyable , c’était que nous avions parlé en toute

                                                                                      sincérité!

Nous ne savions pas que “le ciel” est encore plus bleu  que “le

                                                                                       ciel bleu”,

Nous manquions de réflexion profonde,  absorbés par 

                                                                             l’enthiousiasme.

Nous pensions que, étant camarades du Parti, aucun ne 

                                                                             sera mauvais;

Dans nos rangs, il n’existe rien que de l’affection…

Une fois que le chemin a été choisi, personne ne s’arrêtera à 

                                                                                  mi chemin…

Et Moscou est meilleur que même le Paradis!

Dịch thơ 

TMCS : Anh, Hán.

Trịnh Phúc Ngyên : Pháp

Phan Hoàng Mạnh: Pháp

BÀI THƠ TMCS THÀNH KÍNH DÂNG TẶNG NGƯỜI  ĐI XA…

                 Nhà thơ Việt Phương và vợ ông – bà Tú Lan

Nhà thơ Việt Phương, tập thơ Cửa mở
,

BÀI THƠ TMCS THÀNH KÍNH DÂNG TẶNG NGƯỜI  ĐI XA…

Hôm nay, ngồi trong Trà đình dựng nơi đất khách quê người, trước tập thơ Cửa mở của nhà thơ Việt Phương, TMCS mò mẫm từng lời, từng ý để chuyển ngữ …trong lòng xốn xang, nao nao tưởng nhớ một tài Thơ…Về tuổi đời, VP chỉ trước lứa TMCS vài ba năm  nhưng sự trải nghiệm và cống hiến về mọi mặt cho đất nước thì ông lồng lộng ở phía trước rất xa, rất rất xa và ở một tầm cao rất đáng kính nể…Ông có tư tưởng rất sáng tạo và đáng quý nhất là tinh thần dũng cảm nêu ra những ý nghĩ, quan điểm, cách nhìn rất mới ở thời điểm đó…Theo TMCS, đấy chính là điều đáng khâm phục, kính trọng nhất của VP...Hình như việc này, khó khăn , phức tạp, đôi khi “mạo hiểm” hơn nhiều so với lặp lại hoặc diễn giải thêm chung quanh các “nội dung kinh điển” từng là “khuôn vàng, thước ngọc”do các vĩ nhân đề xướng và đã được chọn làm “kim chỉ nam” cho hậu thế…   

Với TMCS, chúng ta không chỉ có một thi sĩ – chiến sĩ Việt Phương mà ở ông còn thấp thoáng đường nét của một LE PENSEUR hao hao như TMCS đã bao lần chiêm ngưỡng ở bảo tàng Le Louvre (Paris- Pháp)…

Xin chân thành dâng lên hương linh Ông đôi dòng cũng là nỗi niềm của một kẻ đi sau, đang học tập ông qua những dòng thơ đang còn ở bước dò dẫm để chuyển ngữ sang Anh và Hán.

Bài THƠ kính dâng Ông, TMCS đã viết Hán thi trước , rồi dịch Nôm sau. Tất cả mới “hòm hòm”, phác thành cái “khung” như dưới đây:

   Chữ Hán : TMCS.

译越方诗 

(相梅居士) 

他方今日译君诗

回想家乡于战期 

战火朦胧花满放 

人文全胜暴残时 

决心真理胜艰屯

如檄君诗催献身 

奇思忠言恒照耀

山河呼吁译时闻 

Phiên âm: TMCS

DỊCH VIỆT PHƯƠNG THI

                  (TMCS)

Tha phương kim nhật dịch quân thi

Hồi tưởng gia hương ư chiến kì

Chiến hoả mông lung hoa mãn phóng

Nhân văn toàn thắng bạo tàn thì.

 

Quyết tâm chân lí thắng gian truân,

Như hịch, quân thi thôi hiến thân,

Kỳ tứ trung ngôn  hằng chiếu diệu,

Sơn hà hô dụ, dịch thời văn.

Dịch nghĩa: TMCS

DỊCH THƠ VIỆT PHƯƠNG

          (TMCS)

Hôm nay, ở phương xa dịch thơ Ông,

Nhớ lại quê nhà vào thời kì chiến tranh,

Khói lửa mịt mù, hoa (vẫn) nở nhiều,

Tư tưởng Nhân văn đã toàn thắng thời buổi tàn bạo.

Quyết tâm vì Chân lí vượt qua khó khăn,

Thơ Ông như lời hịch thúc dục dấn thân.

Ý tưởng mới lạ, lời lẽ trung thực mãi mãi toả sáng.

Lúc dịch thơ (Ông) nghe thấy tiếng gọi của non sông.

  

Dịch Nôm (TMCS)

  

   DỊCH THƠ VIỆT PHƯƠNG

        Xứ người tôi dịch thơ Anh

Nhớ về một thuở chiến tranh quê nhà,

        Trong bom đạn, vẫn nở hoa,

Vượt trên  tàn bạo, đậm đà nhân văn.

       Vì Chân lí, thắng gian truân

Thơ Anh lời hịch : dấn thân vì đời !

        Lời Ngay, ý Mới  sáng ngời,

Dịch  câu thơ, vọng nghe lời núi sông

                                            TMCS- Juillet 2017

THƠ VIỆT PHƯƠNG:

CUỘC ĐỜI YêU NHƯ VỢ CỦA TA ƠI (Khổ 1-2)

Năm xưa ta nói rất nhiều “cực kỳ” và “hết sức”

Tội nghiệp nhất là ta nói chân thành rất mực
Chưa biết rằng “trời” còn xanh hơn “trời xanh”
Ta thiếu sự trầm lắng đúc nên bởi nhiệt tình.

Ta cứ nghĩ đồng chí rồi thì không ai xấu nữa
Trong hàng ngũ ta chỉ có chỗ của yêu thương
Đã chọn đường đi, chẳng ai dừng ở giữa

Mạc Tư Khoa còn hơn cả thiên đường. 

Anh:  TMCS

OH ! LIFE IS AS LOVELY AS MY WIFE.

 (Poem by Việt Phương – Translation by TMCS)

Since many years ago, we have repeated too much

the words “ super ” and “extremely”.

What a pity that we’ve spoken with our extreme sincerity.

We don’t know that the sky is bluer than the “blue-sky”.

We have not enough the  calm created by the enthusiasm.

We think that those who became “comrades”

Will never be bad persons.

In our ranks, there is only love and pity.

After selection,  stops on the midway nobody.

Moscow is certainly better than paradise.

Hán- Phiên âm, dịch nghĩa: TMCS

TỰ NGÃ THÊ KHẢ ÁI, A NHÂN SINH !
HỠI CUỘC ĐỜI ĐÁNG YÊU NHƯ  VỢ CỦA TA ƠI
 !

(Việt Phương thi – TMCS dịch)         Thơ Việt Phương- TMCS dịch

Cực kì, tuyệt dỉnh, thường niên ngữ. Hàng năm vẫn  nói: Hết mức, cực kì

Lão thực tương đàm,tối khả lân   Đáng thương nhất là nói  thật thà với nhau

Thiên tỉ lam không phi thức biệt Chưa biết phân biệt so sánh trời với trời xanh

Nhiệt tình đào chú thiểu thâm trầm Nhiệt tình hun đúc ra sự thiếu sâu lắng 

Thuỳ vi đồng chí  phi băng hoại        Ai là đồng chí thì không xấu nữa. 崩坏

Nội bộ chi gian chỉ cảm thương.    Nội bộ với nhau chỉ có thương yêu.

Dĩ hoạch hành trình nhu đáo đích. Đã vạch đường di phải đến đích.

Mạc tư khoa mỹ thắng thiên đường.  Mạc tư khoa đẹp hơn thiên đường.

Chữ Hán: TMCS

似我妻可爱-阿人生. 

(越方诗- 相梅居士译)

极其绝顶常年语

老实相谈最可怜

天比蓝空非识别

热情陶铸少深沉

谁为同志非崩坏

内部之间只感伤

已划路程行到的

莫斯科美胜天堂

Pháp: Trịnh Phúc Nguyên

OH! QUE LAVIE EST BELLE, QUE JE T’AIME COMME MON ÉPOUSE AIMÉE !

Le temps passé,nous avons trop souvent parlé:”extrêmement,beaucoup plus”,

Le plus pitoyablement,c’est que nous avons parlé avec grande sincérité,

Ne sachant que le”Ciel” était encore plus bleu que le”Ciel bleu”

Nous manquions ce caractère calme ,cultivé par l’enthousiasme.

Nous croyions toujours qu’étant camarades,aucun de nous n’était mauvais,

Dans nos rangs,il n’y avait qu’une seule place pour l’affection,

Une fois le chemin à parcourir déjà choisi,personne ne s’arrêterait à mi-chemin,

Moscou est mieux que Paradis!

Pháp: Phan Hoàng Mạnh.

 OH LA VIE QUE J’AIME COMME MON 

                          ÉPOUSE CHÉRIE!

Les ans passés, nous avions trop souvent employé des  mots  

                                        “extrêmement”, “de toutes forces”…

Et bien pitoyable , c’était que nous avions parlé en toute

                                                                                      sincérité!

Nous ne savions pas que “le ciel” est encore plus bleu  que “le

                                                                                       ciel bleu”,

Nous manquions de réflexion profonde,  absorbés par 

                                                                             l’enthiousiasme.

Nous pensions que, étant camarades du Parti, aucun ne 

                                                                             sera mauvais;

Dans nos rangs, il n’existe rien que de l’affection…

Une fois que le chemin a été choisi, personne ne s’arrêtera à 

                                                                                  mi chemin…

Et Moscou est meilleur que même le Paradis!

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s